ABOUT ILAD
 

Prof.Dr. Alaeddin Asna anısına

PROF.DR. ALÂEDDİN ASNA ANISINA

YENİ ZAMANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER KONFERANSI – 1. GÜN

Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi / Cebeci - Ankara

19 Nisan 2018 Perşembe

Açılış Konuşmaları (Saat 10:00- 10:45)

Doç.Dr. Melike Aktaş (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Metin Kazancı (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)

Gonca Karakaş (TUHİD Yönetim Kurulu Başkanı)

Sibel Asna (A&B İletişim Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı)

 

 

Davetli Konuşmacı (Saat 11:00- 11:30)

Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Eriş

(Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü)

“Yeni Terra Incognitayı İskana Açmak: Kaşifler ve Turistler”

 

Öğle Arası

1. Oturum  (Saat 13:30-15:00 )

Dr. Öğretim Üyesi  Sevinç Koçak

(İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü)

Yeni Medya Uygulamalarının

Halkla İlişkiler Çalışmalarına Etkisi:

Tetrad Kuramı Çerçevesinde

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kampanyaları Örneklerinin

İncelenmesi 

Dr. Ergin Şafak Dikmen

(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

 

Araş. Gör. Cem Evrim Aslan

(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

İnternet Çağında Müzelerin Dönüşümü: Dünyada ve Türkiye’de

Etkileşimli Sanal Müzelerin Sosyal Medya Kullanımları

 

 

Araş. Gör. Nilüfer Pınar Kılıç

(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Halkla İlişkiler Alanında Artırılmış

Gerçeklik Uygulamaları

Dr. Öğretim Üyesi Kenan Demirci

(Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

21. Yüzyıl’da Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Tartışma

 

 

2. Oturum (Saat 15:15-16:45 )

Araş. Gör. Feride Aydemir

(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Neoliberal Özne, Benlik Teknolojileri ve Kişisel Halkla İlişkiler

Araş. Gör. Beris Artan Özoran

(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Halkla İlişkileri Baudrillard Perspektifinden Değerlendirmek: “Biscolata Carlos” Örneği Üzerinden “İlgi Aygıtı” Olarak Halkla İlişkiler

Araş. Gör. Ebru Akçay

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun

Postkolonyal Eleştirisi: Mattel Oyuncak Şirketi Üzerine Bir İnceleme

Yelda Nisan Anaklı

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)

Yeni Zamanların Teşhisi Olarak

 Post Demokrasi ve Halkla İlişkilerin İşlevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF.DR. ALÂEDDİN ASNA ANISINA

YENİ ZAMANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER KONFERANSI – 2. GÜN

Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi / Cebeci - Ankara

20 Nisan 2018 Cuma

 

3. Oturum (Saat 10:30-12:00 )

Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman

(Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı)

 

 

Yaratıcı Endüstriler: Kavramsal Bir Çerçeve

Doç. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal

(Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı)

 

Bir Konum Arayışı: Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

(Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

Yaratıcı Endüstriler Bağlamında Halkla İlişkiler Eğitimini Yeniden Düşünmek

Dr. Erman Demir

(Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi)

Yaratıcı Emek: Halkla İlişkiler Üzerine Bir Çalışma

 

 

Öğle Arası

4. Oturum (Saat 13:30-15:00)

Öğr. Gör. Ali Arıcı

(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü)

 

Dr. Öğretim Üyesi Sevil Bayçu

(Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü)

 

Araş. Gör. Özgür Kılınç

(İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

 

Online Basın Bültenlerinde Halkla

İlişkiler Mesaj Stratejileri: Türkiye'nin En Sevilen Markalarının Basın Bültenlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Olesya Gorbunova Öner

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora Öğrencisi)

 

Begüm Ekmekçigil Türkmen

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora Öğrencisi)

 

Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın

Kullanımı: Türk Modacılar Üzerine Bir

 İnceleme

Ayşe Usta

(Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora Öğrencisi)

 

 

Halkla İlişkiler Alanında Eleman İlanları

Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş

(Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü)

 

 

Stratejik Yönetim Süreci Ve Kurumlarda

‘Oyunlaştırma’ Tasarımı Üzerine Bir

Değerlendirme

 

 

 

5. Oturum (Saat 15:15-16:45 )

 

Prof. Dr. Derya Öcal

(Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

 

Halkla İlişkilerin Risk Yönetimine Yönelik Eylemselliği

 

 

Doç. Dr. Burcu Öksüz

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Medya ve İletişim Bölümü)

 

 Prof. Dr.Serra Görpe

 

Halkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi?:

Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları

Öğr. Gör. Ali Arıcı

(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü)

 

Dr. Öğretim Üyesi Sevil Bayçu

(Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü)

 

Araş. Gör. Özgür Kılınç

(İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

 

Yeni Medya Çağında İlişki İnşası: Sanal

Gerçeklik Teknolojisi ve PR Kampanyaları

Sibel Bülbül Pehlivan

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü AR-GE)

 

Ubeydullah Sakin

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü AR-GE)

Bilgi Çağında Halkla İlişkiler; İBB Örneği

 

 

Kapanış