ABOUT ILAD
 

İLAD 13. Genel Kurul Çalışma Raporu
İLAD 13. OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULAN 2012-2014 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORUDeğerli üyelerimiz,
10 Nisan 2012 tarihinde yapılan 12. Genel Kurulda göreve
gelen Yönetim Kurulumuz, 2 yıllık çalışma döneminde aşağıdaki konularda faaliyetlerde
bulunmuştur:

Yayınlar, toplantılar, konferanslar, ödüller, paneller ve
dernek çalışmaları. Bu faaliyetleri sırayla  açıklayalım:

Yayınlarımız,  2014
yılı Ocak ve Şubat aylarında
1 Ersan İlal’e Armağan – “İLETİŞİM VE..”

HıHıfzı Topuz’a Armağan – “İLETİŞİMİN
DEVRİM YILLARI” adlarıyla iki kitap 

İLAD  ve Hiperlink ortak yayınları olarak yayınlandı.

Her iki kitapta editörlü olarak ve
toplam 25 makale ve 8 anıyla yayınlandı. 

Kitapların çalışmalarına çok önceleri
başlanmış olmasına karşılık, yazarlardan makale ve anılanın gelmesi oldukça uzun zaman aldı. Böylece 2014  yılında  İLAD adına  iki kitap yayınlamış olduk.

İLAD ÖDÜLLERİ

Bu iki yıllık dönemde İLAD ödülleri yerleşti, gelişti ve
kurumsallaştı.  Önce İLAD Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü’nün yanı sıra  bir İLAD
Basın Onur Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.Ödül yönetmenliği hazırlandı.  Ödül kriterleri belirlendi.  Bu kriterleri belirleyerek yol gösteren
başkan yardımcımız  Özden Cankaya’ya teşekkürler.


2012  Müşerref  Hekimoğlu ödülü;  2012 yılı çalışmalarından dolayı Radikal Gazetesi yazarı Ezgi Başaran’a


2012 Yılı  İLAD
Basın Onur ödülü ise ODA TV yazarı Müyesser Yıldız’a verildi.


2013 yılında  ise  İLAD’ın “Yılın İletişim Araştırması”na da  ödül vermesi kararlaştırıldı. Böylece;


2013 yılının üç ödülü oldu:


2013 yılının Müşerref Hekimoğlu başarı ödülü,


 İLAD Basın Onur Ödülü… ve


İLAD
Yılın İletişim Araştırması ödülü.


 Bu yılın ödülleri  28 Mart 2013 tarihinde Basın Müzesinde
yaptığımız bir toplantıyla ödül sahiplerine verildi.


2013 yılının ödülleri  üç kategoride verildi;
  
Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik başarı ödülü Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Alphan’a, 
     
İLAD Basın Onur Ödülü Gazeteci ve yayıncı Ayşenur Arslan’a

İletişim Araştırması ödülü Galatasaray
Üniversitesi iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda üyemiz  olan Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron’a  “Televizyon ve İçimizdeki Şiddet”  adlı çalışmasından ötürü verildi.

Yılın İletişim Araştırması ödülü için Seçici Kurul olarak
değerlendirme yapan;

Prof. Dr. Nermin Abadan’, Prof. Dr. Hülya Yengin ve Prof. Dr. Hasan Akbulut'a  teşekkür ediyoruz. 


Ø  İLAD’ın bu dönemdeki Uluslararası
toplantıları

1-   
İstanbul
ECREA Toplantısı


2-   
Kongo
Lubumbashi Üniversitesi Toplantısı

3-   
İst. Aydın Üniversitesi - İLAD Ortak Toplantısı

ECECREA Toplantısı:  2012  de seçilen Yönetim Kurulumuzun ilk çalışması

ECREA  2012 Avrupa İletişim Konferansı oldu. ECREA
ile İLAD’ın partner ilişkisi içinde gerçekleşen uluslar arası bu toplantıya
Avrupa ülkelerinin iletişim uzmanları ve İLAD üyeleri katkıda bulundu.  İLAD paralel konferanslarında Türkiye’nin
iletişim eğitimi tarihi ve medyadaki gelişmeler, ECREA’ya paralel 3 İLAD
toplantısı ile irdelendi. Visitur’un
organizasyonu ile gerçekleşen bu konferanstan sonra Visitur’un elde ettiği
gelirden Derneğimize yapılan bağış, uzun süredir Dernek gelirlerinde
yaşadığımız sıkıntıya da bir çözüm oldu. Toplantının düzenlenmesinde yoğun
emeği geçen üyemiz ve o dönem Derneğimizin Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu’na, Prof. Dr. Beybin Kejanlıoğlu’na ve
emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.
 
2. Kongo Lubumbashı Üniversitesi Toplantısı

Onursal Başkanımız  Dr.
Hıfzı Topuz’a  Lubumbashi Üniversitesi’nde, 50 yıl
önce Kongo’da yaptığı gazetecilik seminerleri ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde
kitle iletişim eğitimini başlatma, gazetecilik seminerleri düzenleme
çalışmaları nedeniyle onur doktorası verildi.

İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen de Lubumbashi 
Üniversitesi’nde düzenlenen kolokyumda Türk medyasını ve iletişim
eğitiminin gelişimini anlatan  bir
bildiri sundu. 

Başkanımız  Prof. Dr. Aysel
Aziz Lubumbashi Üniversitesine mektup yazarak teşekkür etti ve iletişimin devamını diledi.  Böylece, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti üniversiteleri ile ilişki kuruldu.   Bu bağlamda Nisan ayında Kongo Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ekambo’nun İstanbul’a gelecek ve Derneğimizle de ortak
toplantılar yapılması planlarını görüşecek.

3.  Hıfzı  Topuz ve Kaarle Nordenstreng ile İstanbul Aydın Üniversitesinde uluslararası toplantısı

Finlandiya Tempare Üniversitesi
onursal öğretim üyesi Prof. Dr. Kaarle Nordenstreng,
İLAD’ın  konuğu olarak İstanbul’a geldi. 25
Mart 2014 tarihinde  İLAD ile İstanbul Aydın
Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği uluslararası toplantıya “Gazetecilik mesleğiyle ilgili
örgütlenmeler” adlı bir bildiriyle katıldı. Toplantıda Dr. Hıfzı Topuz, UNESCO ve iletişim tarihinin bilinmeyen yönlerini
anlattı. Prof. Dr. Haluk Şahin de
gazetecilerin ve üniversitelerin örgütlü çalışmalar yapmasının önemini
vurguladı.

İLAD
ULUSAL TOPLANTILARI:

Ø  “Medyada Şiddet  ve Kadın Paneli”

İstanbul Kadın Kuruluşları
Birliği ve İLAD,  15 Mart 2013  tarihinde Levent Kültür Merkezinde “Medyada Şiddet  ve Kadın Paneli” düzenledi.  Prof.
Dr. Aysel Aziz’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Onursal Başkanımız Dr. Hıfzı Topuz,  Radikal Gazetesi yazarı Ezgi Başaran  ve İstanbul
Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Nazan
Moroğlu konuşmacı olarak katıldı. Aynı gün 2012 yılının Müşerref Hekimoğlu
ve İLAD Basın Onur ödüllerinin töreni yapıldı


Ø  Gaziantep Üniversitesinde Panel

2012 Yılı Eylül ayında
Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ortak “Sosyal Medya” paneli
düzenlendi. Panel’e  konuşmacı olarak Prof. Dr. Aysel Aziz ve Prof. Dr. Özden Cankaya  birer bildiriyle katıldılar.

Ø  Prof. Dr. Ersan ilal’i anma
toplantısı  ve konferans

İLAD  - Hiperlink yayını olarak yayınlanan “İletişim
Ve…”  kitabı ile ilgili
olarak  Prof. Dr. Ersan İlal’i anma
toplantısı Dernek Merkezimizde yapıldı  Ersan İlal’in kızı, yakınları, kitap
yazarları ve üyelerimizin katıldığı toplantıda değerli hocamız anıldı.

Bu toplantıda ayrıca
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur,  “Sosyal
Medyada Yayınlanan Reklamların Üniversite Öğrencilerinin Tüketim  Alışkanlıkları Üzerindeki Rolü: Facebook
Örneği “ başlıklı bir sunum yaptı.

Ø  Aydın Üniversitesi İşbirliğiyle
Düzenlenen Konferans

İstanbul Aydın
Üniversitesi’nde ve Doç. Dr. Serhat
Güney ve Dr. Bülent Kabaş’ın “Almanya’da
3. Kuşak Türk göçmenleri” konulu araştırma verilerini sunduğu bir konferans
yapıldı. Yönetim Kurulu üyemiz ve Konferans Koordinatörü Doç. Dr. Zeliha Hepkon düzenlemesiyle yapılan bu konferanslar,
farklı Üniversitelerde yapılacak işbirliğiyle önümüzdeki dönemlerde de
sürdürülmesi planlandı.

Ø  “İletişim Politikaları” Konferansı

Bir diğer İLAD konferansı 18
Mart 2013 tarihinde  Gelişim Üniversitesi
işbirliğiyle yapıldı. Bu toplantıda Onursal Başkanımız  Dr.
Hıfzı Topuz,  Dünyadaki İletişim politikalarını, UNESCO’nun
katkılarını ve Türkiye’deki iletişim politikalarını anlattı.

SERGİLER

GEZİ PARKI fotoğraf sergisi Basın Müzesi’nde 25  Mart 2014 günü açıldı. Serginin açılışı ile
aynı günde İLAD 2013 ödülleri için tören yapıldı. Bu serginin açılmasını
gerçekleştiren Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Kayıhan Güven’e teşekkür ediyoruz.

DERNEK ÇALIŞMALARI

Yönetim Kurulunda Değişiklik:

2012
genel kurulumuzdan sonra yönetimde zaman içinde bazı değişiklikler oldu.


Hıfzı Topuz başkanlıktan çekildi ve Yönetim Kurulu  tarafından onursal Başkanlığımıza getirildi.

Başkan
yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Dr.
Aysel Aziz Genel Başkan oldu.

Prof. Dr. Beybin Kejanlıoğlu
genel sekreterlikten çekildi ve Füsun
Özbilgen  Genel Sekreterliğe getirildi.


Yönetim Kurulu’ndaki görevlerinde ayrılan Hıfzı Topuz, Prof. Dr. Beybin Kejanlıoğlu ve
Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu’nun
yerine  yedek üyeler  Prof.
Dr. Funda Savaş  Gün, Nejla Polat,  Dr. Recep
Yaşar ve Yrd. Doç. Dr. Bilge Gürsoy
ve asil üyeliklere getirildi.

Yönetim Kurulu toplantıları,  üyelerden de isteyenlerin katılımı ile geniş
kapsamlı ve katılımlı toplantılar olarak gerçekleştirildi.  

Yeni
Üyeler:

Derneğimize bu dönemde; İstanbul Aydın üniversitesi, Beykent
Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi’nden ve  diğer kuruluşlardan iletişimci yeni üyeler
katıldı.

Yeni web sitesi, Yeni logo ve kurumsal kimlik çalışmaları:

2013 yılı içerisinde yeni Web sitemizle ve Dernek
kimliğimiz ile ilgili çalışmalar yapıldı. Logomuz değişti, Dernek flaması
yapıldı. Bu konuda Işık Üniversitesi , Öğretim Görevlisi Dr. Selçuk Öziş’e,  İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi Barış Can Muştu’ya ve Yönetim Kurulu
üyemiz Doç. Dr. Zeliha Hepkon’a emekleri ve çabaları için teşekkürler.

Banka hesabımız  açıldı ve üye aidatları toplanması  ile harcamalarımız  artık bu hesap üzerinden yapılıyor. Tüm
işlemlerimiz, Halk Bankası hesabımızda kayıtlı hale getirildi.

Defterlerin ve kayıtların düzenlenmesi
Dernek defter ve kayıtlarını yeniden düzenli hale getirip
Dernekler Masası ile görüşmeler yapıldı; vergi numarası alıp noter tasdikleri
yenilendi. Bu işlemleri  yaptırarak
dernek defter ve kayıtlarını düzenli hale getiren eski  sayman üyemiz Aydın Çam’a teşekkür ediyoruz.

Tüzük yenileme

Dernek tüzüğümüz yeni yasalar karşısında eskimişti. Dernek
tüzüğümüzü yeni yasalarla uyumlu hale getirdik. Yasal çalışmaları yapan Yönetim
kurulu üyemiz Recep Yaşar’a  teşekkürler.

Dernek
Merkezinin yeniden düzenlenmesi

Derneğimize kiralayan vakıf yönetimi ile yapılan görüşmelerle
odalarımız yeniden  boyandı, temizlendi
ve elektrik tesisatı çekildi. Bu olanağı bize sağlayan Vakıf Yönetimine de
teşekkürü borç biliyoruz.

Dernek odalarımız yeniden teşrif edildi. Yeni masa
kitaplıklar, bilgisayar düzeni klima gibi temel ofis gereksinimleri karşılandı.
Bu çalışmalarda yardımcı olan üyelerimiz  Semra
Dursun ve Esra Ülkar’a teşekkürler.

Tüm faaliyetlerimiz, başta  Yönetim Kurulu üyelerimiz  olmak üzere eski genel sekreterlerimiz,
saymanımız, Onursal Başkanımız, Onur Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin  ve yukarıda adlarını vermeye çalıştığımız
üyelerimizin ortak katkılarıyla yapıldı. Ben burada tüm katkıda bulunan hocalarıma,
arkadaşlarıma, üyelerimize bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunmak
istiyorum. Bu üyelerimizin içinde özellikle Genel Sekreterimiz Füsun
Özbilgen’e, isim belirterek teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Yukarıda belirttiklerimiz, geçen bu süre içerisinde
dernek olarak yapabildiklerimiz. Kuşkusuz yapamadıklarımız ya da tam işler
haline sokamadığımız durumlar da var. Örneğin;

Web sitemizin daha aktif hale getirilmesi,
Üyelerle daha sıkı ilişkilerin kurulması;  üyelerin dernek çalışmalarına katılımının
sağlanması,
Aidatların düzenli toplanması, 
Eğitim seminerlerini verilmesi,
İletişim araştırmalarının özendirilmesi ve bir
havuz oluşturulması,
İletişimle ilgili ulusal ve uluslararası  projelere katılma,   
Bilimsel toplantıların daha işlevsel yapılması, 
İletişim / medya konusunda politikalar üretilmesine
katkıda bulunacak çalıştaylar düzenlenmesi  gibi konular…

Bu konuları da  Genel Kurulumuzda dile getirecek ve seçilecek
yeni yönetime ileteceğiz

İLAD
Yönetim Kurulu adına

Başkan

Prof.
Dr. Aysel Aziz

29 Mart 2014