Üyelik Koşulları

İLAD TÜZÜĞÜNE GÖRE
ÜYE OLMA KOŞULLARI

Madde 5- Üye olmak ve bu niteliği sürdürmek için aşağıdaki koşulları taşımak gereklidir:

a) İletişim, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi kitle iletişimi alanlarında çalışıyor olmak, yayın yapmak ya da bu konudaki eğitim kurumlarında eğitim elemanı olmak.

b) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

c) Kısıtlı olmamak,

d) Terhipli cezalardan veya hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli iflas veya diğer yüz kızartıcı suçlardan mahkum ve genelde kötü şöhretli olmamak,

e) Askerlik hizmetini yapıyor olmamak,

ÜYELİĞE GİRME

Madde 6- Üye olmak isteyen aday, iki üye tarafından imzalı, fotoğraflı başvuru formunu doldurarak, yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddini karara bağlar. Sonuç, başvuru sahibine yazı ile duyurulur.

Madde 7- Üyeliğe kabul edilenler, kararın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en çok 30 gün içinde aidatını yatırıp kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Bu süre içerisinde işlemi yaptırmayan adayların üyelikleri kendiliğinden düşer.
Üyeler işyeri ve ikametgah adresleri ile sosyal durumlarındaki değişiklikleri 30 gün içerisinde dernek genel sekreterliğine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

Bildirmezlerse, üye kayıt defterindeki bilgilerin esas alınacağını kabul etmiş sayılırlar.

ÜYELİK AİDATLARI İÇİN BANKA HESAP NUMARASI:

Türkiye İş Bankası Galatasaray Beyoğlu Şubesi
Hesap No: 1011 -20 37 25

İBAN:   TR88 0006 4000 0011 0112 0237 25