İlad Tarihçe
Kuruluş

1- İlk girişim: İletişim Araştırmaları Merkezi

Böyle bir araştırma merkezinin kurulması için ilk girişim UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Suat Sinanoğlu ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent’in desteğiyle Hıfzı Topuz, Hüsamettin Ünsal ve İbrahim Çamlı tarafından 1984 yılının son aylarında yapıldı. İlk hazırlıkların ardından 21 Kasım 1984 ‘de İstanbul Sheraton Oteli’nde bir danışma toplantısı düzenlendi.

2- Toplantıya katılanlardan başlıcaları şunlardı: Hıfzı Topuz, Nezih Demirkent, Orhan Erinç( T. GazetecilerCemiyeti GenelSekteteri), Recep Bilginer (TGC ikinci başkanı), Prof. Suat Sinanoğlu (UNESCO Milli Komisyonu Başkanı), Prof. Muhteşem Giray (Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü), Prof. İsmet Giritli (Marmara Üniversitesi BYYO Müdürü), Prof. Kayıhan İçel (İstanbul Ü. BYYO Müdürü), Adnan Özaktan (Kültür Bakanlığı müsteşar Yardımcısı), Doç. Dr. Sinan Fişek (Anadolu Üniv.Açık Öğretim Dekan Yardımcısı), Hüsamettin Ünsal (Ege Üniv.) LProf. Sami Şekeroğlu (Mimar Sinan Üniv.), İsmauil Cem (Güney Gazetesi), Doç Dr. Niyazi Öktem (İstanbul Üniv.), Onat Kutlar(Yazar), Aleaddin Asna( Halkla İlişkiler), Betül Mardin (Halkla İlişkiler), Doç. Dr. Şirin Tekeli, Ferruh Doğan(Karükatürist), Ali Gevgilili(Gazeteci), Zeynep Atikkan (Gazeteci), Orhan Birgit(Hürriyet Vakfı Müdürü), İbrahim Çamlı (Halkla İlişkiler),Cem Şaşmaz (Reklamcı), Turhan Ilgaz (Gazeteci), Nejat Aşkın(Gazeteci)

Sheraton Toplantısında, bir tüzük komitesinin kurulmasına ve komitenin şu üyelerden oluşmasına karar verildi:
 Hıfzı Topuz, Prof. Kayıhan İçel, Prof. İsmet Giritli, Orhan Erinç, Ali Gevgilili, Aleaddin Asna, Hüsamettin Ünsal, Tüzük komitesi, Gazeteciler Cemiyeti’nde toplanarak çalışmalara başladı. Komiteye Prof. Aysel Aziz, Prof. Ünsal Oskay ve Recep Bilginer de  katıldı.

2- İletişim Araştırmaları Vakfı tasarısı: Tüzük Komitesi Kasım 1984 – Nisan 1985 arasında Gazeteciler Cemiyeti’nde 10 toplantı düzenledi ve araştırma merkezi tasarısı bir Vakıf kurulması tasarısına dönüştürüldü. Ankara’da bulunan ve Sheraton toplantısına gelememiş davetliler de kendi aralarında toplanarak İstanbul’da alınan kararlar üzerinde çalışmalar yaptılar. Ankara Komitesi, Doç. Alemdar Korkmaz, Doç. Dr. Aysel Aziz,  Doç. Dr. Oya Toksöz,  Doç. Dr. Raşit Kaya, Doç. Dr., Ertuğrul Özkök,  Prof. Nermin Abadan Unat’tan oluşuyordu. Ankara’dan gelen önerilerin ışığında Tüzük Komitesi bir Vakıf Senedi hazırladı.

3- İletişim Araştırmaları Derneği : Vakfın kurulması büyük güçlüklerle karşılaşacağı için, komiteler 1986 sonlarında bu projenin bir dernek projesine dönüştürülmesini yeğlediler. Çalışmalar bu yöntemle yapıldı ve hazırlanan tasarının adı İletişim Araştırmaları Derneği Tüzük Tasarısı oldu. Ne var ki tasarıda derneğin ‘Bölgesel ve uluslar arası iletişim araştırma merkezleriyle’ araştırmalar yapabileceği vurgulanmış olduğu için, tüzüğün Bakanlar Kurulunca onaylanması gerekiyordu. Bu onaylama süreci de iki yıllık bir zaman gerektirdi. Sonunda Tüzük 21 Temmuz 1989’da Bakanlar Kurulu’nca onaylandı ve 6 Eylül 1989’da Resmi Gazete’de yayınlandı.

3- İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin kurucuları şunlardır: Hıfzı Topuz, Hüsamettin Ünsal, Ferruh Doğan, Aleaddin Asna, Mustafa Gürsel, Ahmet Oktay, Oktay Kurtböke, Prof. Aysel Aziz.

4- Derneğin ilk Genel Kurul toplantısı Ekim 1989’da İstanbul Mülkiyeliler Birliği salonunda yapıldı ve Yönetim Kurulu’na şu üyeler seçildi: Hıfzı Topuz, Oktay Kurtböke, Hüsamettin Ünsal, Prof. Korkmaz Alemdar, Aleaddin Asna, Prof. Niyazi Öktem,  Prof. Aysel Aziz.     Denetleme Kurulu: Selami Akpınar, Prof. Tayfun Akgüner, Nalan Örki. Onur Kurulu: Sadun Tanju,  Orhan Birgit, Demirtaş Ceyhun.

5- Dernekte önceki dönemlerde aktif rol alanlar: Prof. Kormaz Alemdar, Prof. Aysel Ekşi,  Prof. Aysel Aziz, Prof. Nermin Abadan Unat, Prof. Oya Tokgöz, Prof. Raşit Kaya, Prof. Niyazi Öktem, Prof. Mesut Önen, Prof. Aydın Uğur, Prof. Haluk Şahin, Prof. Özden Cankaya,  Orhan Koloğlu, Füsun Özbilgen, Hüsamettin Ünsal, Prof. Şermin Tekinalp,  Prof. Ayseli Usluata, Prof. Jale Sarmaşık, Doç. Funda Savaş Gün, Nejla Polat,  Prof. Nurçay Türkoğlu.