Başkanın MesajıİLAD, bir sivil toplum kuruluşu olarak, 32. yılını geride bıraktı. Geçen yıllar içerisinde pek çok güzel çalışmaya, etkinliğe imza attı. Bizleri bugünlere getiren, başta kurucu ve onursal başkanımız Dr. Hıfzı Topuz olmak üzere tüm başkanlarımız, yönetim, denetleme kurulu ve onur kurulları üyelerimiz ve tüm katkıda bulunan üyelerimize; bizimle işbirliği yapan diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim.

İLAD’ın görevleri arasında iletişim ve özellikle medya alanındaki sorunlara çözüm getirici araştırmaları yürütmek  de bulunmaktadır. İLAD üyelerinde, özellikle genç iletişimciler de araştırma potansiyeli olduğuna inanıyorum.
 
1989 yılında Dr. Hıfzı Topuz’un önderliğinde benim de aralarında bulunduğum bir grup akademisyen ve sektör çalışanları tarafından kurulan İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, tüm iletişimciler arasında işbirliğini geliştirmek, ortak projeler üretmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.
 
Her iki yılda bir İletişim Dekanları Konseyi İLDEK ve İLAD işbirliği ile bir iletişim fakültesinin ev sahipliğinde uluslararası  CIDA (Communication in the Digital Age) Dijital Çağda İletişim Konferansları düzenlemekteyiz. Bu yıl 3. CIDA konferansı, Ankara’da bulunan iletişim fakültelerinin,  bölümlerinin ve programlarının oluşturduğu Akademik Konsorsiyum tarafından 12-15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
 
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi
2015 yılında dernek tüzüğünde yaptığımız değişiklikle derneğimize akreditasyon yapma yetkisi aldık, çalışmalara başladık. Çalışmaları yürütmek üzere 2016 yılında İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunu oluşturduk. Bu tarihten itibaren İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak faaliyetlerimizi büyük ölçüde akreditasyon çalışmalarına kanalize ettik.

2018 yılı Ocak ayında Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK’ dan 2 yıl süreli  tanıyan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi aldık. 2020’de tescil belgemizin süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bu yıl ise 5 yıl süreli, yani 2027 yılına kadar geçerli olmak üzere İLAD’a iletişim programları için akreditasyon yapma yetkisi tanıyan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi aldık.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak su süreçte 14 kez değerlendirici eğitimi çalıştayı,  12 kez  de kurum bilgilendirme çalıştayı gerçekleştirdik.  Değerlendirme çalışmalakında yer almak üzere 2 kez de öğrenci değerlendirici eğitimi çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştaylarda çoğunluğu akademisyen olmak üzere sektörden ve öğrenciler de dahi olunca toplam 250 değerlendirici sertifika aldılar.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, 2020 yılında yaşanılan pandemi nedeniyle İLAD Değerlendirme Ölçütlerine 11. Ölçüt olarak Uzaktan Öğretim Süreci ölçütünü ekledi. Bu süreçte İLAD’ın teknik alt yapısı da güçlendirildi. Akreditasyon konusunda diğer bir önemli konu da paydaşların sürece katılımıdır. Sürecin başından beri paydaşlarımızın sürecin her aşamasına katılımı için çaba gösteriyoruz.

İLAD ve İLEDAK’ın yurt içi ve yurt dışında tanıtımını geliştirmek,  sosyal medyayı etkin kullanmak,  yurt dışı iletişim örgütleriyle var olan ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmek, yeni işbirlikleri oluşturmak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek akreditasyon sürecine uygulamak hedeflerimiz arasındadır.


YÖKAK’a önlisans ile ilgili akreditasyon başvurusu yapmak üzere hazırlıklarımız devam etmektedir. Gerekçemiz; “ Eğitimde kalite bir bütündür. İletişim alanında 2 yıllık ara eleman yetiştirilmesi konusunda öğretimin kalitesi önemlidir” Lisansüstü iletişim programlarının akreditasyonunu da planlıyoruz. Gelecekte iletişim programlarını yürütecek kadronun kalitesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle Yüksek lisans ve doktora programlarında da akreditasyon çalışmalarının biran önce başlatılması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İLAD, bütün iletişimcilerin bu çalışmalara katkısını beklemektedir.
 
Prof. Dr. Aysel Aziz
İLAD Başkanı