Bülten Arşivi
BÜLTEN 1
1989 yılında kurulan İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin “İletişim Araştırma” adıyla yayınlanan ilk bülteninde Radyo TV tekeli, Basın Meslek İlkelerinin yetersizliği,  batılı gazeteci örgütlerinin çok uluslu ortaklıklara direnişi ve TV reklamlarının çocuklar üzerindeki etkileri ele alınıyor. Başlarken yazısını yazan derneğimizin kurucusu Dr. Hıfzı Topuz, dünyada iletişim konuları üzerinde çalışma yapan 500 kadar merkez dernek ve enstitü bulunmasına rağmen ülkemizde bir kuruluş olmamasının büyük bir boşluk olduğunu belirterek 2 yıl süren kuruluş çalışmalarını anlatıyor.  (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 2
1989 yılında yayınlanan 2. İletişim Araştırma bülteninde Türk Basınının Kuzey Kıbrıs’a ilişkin gerçekleri yansıtmadığı sadece resmi görüşün temsilcisi gibi davrandığı eleştirileri yer alıyor. Hıfzı Topuz başyazısında gazetecilere ve basın kuruluşlarına yapılan saldırıları anlatıyor ve  basına devletin yetkili kişilerinden gelen kışkırtmaların bu saldırganlıkları artırdığına dikkat çekiyor. Hamid Mowlana’nın İstanbul konferansları ve basındaki tekelleşmeler ele alınıyor.  (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 3
1990 yılında yayınlanan 3.İletişim Araştırma bülteninde İLAD’ın ikinci araştırması olan Yarının Radyo TV Düzeni kitabı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bültende yer alan yıllık bilançoya göre 1989 yılında 16 gazeteye toplam 394 dava açılmış. Hıfzı Topuz uydu yayınları başlayınca TV tekeline elveda denileceğini yazıyor.  (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 4
1991 tarihinde yayınlanan 4. İletişim Araştırma bülteninde İLAD’ın düzenlediği “İletişimde Maxwell-Murdoch Paneli” ve yankılarına yer veriliyor. Haluk Şahin’in  Korfez bunalımını Türk gazetelerinin nasıl yansıttıklarına ilişkin röportajı da bültenin konuları arasında. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği İPRA’nın Ahlak Yasası da bültende yer alıyor.  (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 5
1991 yılında yayınlanan 5. İletişim Araştırma bülteni Türkiye’de toplanacak olan IAMCR konferansında Körfez savaşı haberlerinin tartışılacağını haber veriyor. Hıfzı Topuz da başyazısında bu savaşta medyanın başarılı olamayışını irdeliyor. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu RTYK nın hazırladığı rapora ilişkin İLAD görüşleri de bültende yer alıyor.  (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 6 
1991 yılında yayınlanan 6. Bülten Mass Communication Research adıyla  İngilizce olarak yayınlanıyor.  İstanbul’da toplanan ve İLAD’ın partneri olduğu uluslararası IAMCR konferansında dağıtılan bültenimizde körfez savaşı ve Türk medyası tartışılıyor.  Türkiye’deki iletişim eğitimi ile ilgili Özden Cankaya’nın makalesi ve yeni kurulan ilk özel TV olan Macig Box da bültenin konuları arasında.  (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 7
1991 yılında yayınlanan 7. “İletişim Araştırma” bülteninde İLAD ve IAMCR tarafından düzenlenen Haber Araçları ve Uluslararası Uyuşmazlıklar konulu konferansa ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor. IAMCR başkanı Cess Hamelink ile başkan yardımcısı Hamit Mowlana’nın görüşleri ve konferansa sunulan bildirilerden özetler veriliyor.   (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 8
1992 yılında yayınlanan 8.”İletişim Araştırma” bülteninde yeni radyo televizyon düzenine doğru gelişmeleri ele alan Haluk Şahin’in yazısı ile İtalya’daki Radyo TV düzenini inceleyen Mesut Önen’in, Fransa örneğini inceleyen Aydın Uğur’un makaleleri yer alıyor. İLAD’ın Perşembe söyleşileri ve konuşmacıların görüşleri de bültende yer alıyor.   (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 9
1994 yılında yayınlanan 9. İletişim Araştırma bülteninde yerel seçimlerde medyanın etkisini araştıran İLAD panelindeki konuşmalar yansıtılıyor. Gazete - TV kanalı - Banka şeytan üçgeni konusunu Füsun Özbilgen irdeliyor. Yeni radyo TV kanunu da bültende eleştiriliyor.   (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 10
1995 yılında yayınlanan 10. İletişim Araştırma bülteninde İLAD’ın başlattığı Kitle İletişiminde Etik tartışmaları ve İLAD tarafından düzenlenen panellerde ileri sürülen görüşlere yer veriliyor.  Prof. Dr Aysel Aziz’in 1994 yılında çıkarılan 3984 sayılı Radyo ve TV Kuruluş ve Yayınları Kanunu ile yine aynı yıl yayınlanan Avrupa Sınırötesi TV Sözlemesi hakkında kapsamlı bir incelemesi yer alıyor.    (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 11
1998 yılında yayınlanan 11. İletişim Araştırma bülteninde Ayseli Usluata Global dünyada kültürlerarası iletişim araştırmalarını irdeliyor. Hıfzı Topuz Stockholm’de toplanan Unesco konferansında 180 devlet temsilcisinin ve yüze yakın sivil toplum örgütünün katıldığı Kültür Politikaları Konferansından izlenimlerini aktarıyor.   (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 12
1998 yılında yayınlanan 12. İletişim Araştırma bülteninde Ragıp Duran’ın Amerikan medyasında haberin Show haline dönüşmesine ilişkin yazısı yer alıyor. Günümüz Türkiye’sinde fazlasıyla tanık olduğumuz Show haline getirilmiş habercilik anlayışının kaynağına uzanan bir inceleme. Hıfzı Topuz ise dünya medyasındaki globalleşme ve yoğunlaşma örneklerini ele alıyor.    (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 13
1998 yılında yayınlanan 13. İletişim Araştırma bülteninde globalleşmeye karşı kültürel kimliklerin korunmasını Hıfzı Topuz inceliyor. WAPC Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin genel kuruluna katılan Nejla Polat özel yaşam ve ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmalara dikkat çekiyor.    (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 14 / 15
1999 yılında yayınlanan   14/15. İletişim Araştırma bülteninde Füsun Özbilgen Gazetecilerin Hak ve Sorumluluklarına ilişkin TGC tarafından yayınlanan bildirgeyi irdeliyor. Reklam özdenetimi ve Avrupa Standartlarının da ele alındığı bültende,  Kamuoyu araştırmaları ve Medya konusunu Doç. Dr. Nejdet Atabek inceliyor.   (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 16
1999 yılında yayınlanan 16. İletişim Araştırma bülteninde medya sorunları tartışılıyor. Nezih Demirkent medya neden ilgi görmüyor sorusunun yanıtını araştırırken Hıfzı Topuz da globalleşmenin yarattığı sorunlara dikkat çekiyor. İLAD”ın Baltalimanı’nda düzenlediği  medya ve iletişim tartışmalarından bilgiler veriliyor. Geleneksel gazeteden sanal gazeteye geçişin getirdiği olanakları Haluk Birsen anlatıyor.    (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 17
1999 yılında yayınlanan 17. İletişim Araştırma bülteninde Hıfzı Topuz medyada iç iletişim sorunlarını tartışıyor. Füsun Özbilgen de ekran kağıdı silebilir mi gazetecilik batan bir meslek mi olacak tartışmalarını irdeliyor. Ebru Özgen iletişim uzmanı olan PR sorumlusunun basınla ilişkilerindeki yapması gerekenleri ele alıyor.    (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 18
1999 yılında yayınlanan 18. İletişim Araştırma bülteninde yazılı basında deprem nasıl yansıtıldı ve internetin depremde verimli kullanımı ele alınıyor.  Yeni RTÜK yasasının ağır bir baskı yasası olduğu değerlendirmesi yapılıyor.    (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 19
2000 yılında yayınlanan 19. İletişim Araştırma bülteninde Türk Yunan ilişkilerinde medyanın sorumluluğu Prof. Dr. Mesut Önen tarafından inceleniyor. İLAD geceleri ile ilgili bilgi veriliyor ve Ece Çöklü’nün İletişim mesleklerinde katile arayışına ilişkin makalesi yer alıyor.    (Detay için Tıklayınız)

BÜLTEN 20
2003 yılında yayınlanan 20. İletişim Araştırma bülteninde Medyada savaş kışkırtıcılığına dikkat çekiliyor ve ABD’nin Irak’a girişeceği operasyonu protesto etmek üzere 25 Ocak’ta Lütfi Kırdar Kongre salonunda yapılan Barış için 100’ler Meclisi toplantısında Hıfzı Topuz’un yaptığı konuşmaya yer veriliyor. Funda Savaş Gün’ün  Reklam Özdenetim Kurulu ile ilgili eleştirilerine yer veriliyor.     (Detay için Tıklayınız)