ABOUT ILAD
 

Ersan İLAL'e Armağan İletişim Ve..
PROF. DR. ERSAN İLAL’İ 
ARMAĞAN  KİTAP " İLETİŞİM VE…” İLE ANDIK


2011 yılında yitirdiğimiz değerli iletişim hocası  Prof. Ersan İlal için dostları ve arkadaşlarının hazırladığı  

“PROF. DR. ERSAN İLAL’E ARMAĞAN   İLETİŞİM VE…”

 kitabı İLAD – Hiperlink ortak yayını olarak  basıldı.

Kitabın tanıtımı 1 Şubat 2014 Cumartesi günü İLAD Merkezi’nde Yard.Doç. Dr. Suat Sungur’un “Sosyal Medyada Yayınlanan Reklamların Üniversite Öğrencilerinin Tüketim  Alışkanlıkları Üzerindeki Rolü: Facebook Örneği “ sunumundan sonra yapıldı.

 “ İletişim Ve” içinde yer alan yazarlar, yazılar ve makale başlıkları şöyle:

Anılar

Prof. Dr. Suat ANAR   “Ersan Hoca’nın Anısına…”

Prof. Dr. Aysel Aziz “Yılların Dostu…”

Prof. Dr. İsmail Dalay  “Ölüm mü? Aman Efendim!”

Prof. Dr. Mümtaz Soysal “Ersan’ın Gidişi”

Prof. Dr. Asaf Varol “Prof. Dr. Ersan İlal Anısına…”

Yrd. Doç. Dr. Erkan OYAL  “TRT-DER Genel Kurulu’nda Bir İletişim Ustası: Ersan İlal”

Reha ARIN, “Ersan Hoca…”

Makaleler

Prof. Dr. Aysel AZİZ, “Taksim Gezi Parkı Eylemlerinin Siyasal Aktörler Ve Siyasal İletişim Açısından Değerlendirilmesi”

Prof. Dr. Özden CANKAYA, “Basın  Yayın  Yüksekokulları  Döneminde  İletişim Eğitimi ve Medya Sektörü İlişkileri”

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEKİN, “Gazetelerde Yer Alan Politik Karikatürlerin, Siyaset Bağlamında AK Parti Örneği Üzerinden İncelenmesi”

Prof. Dr. Suat GEZGİN, “Tercüman-ı ahval’le gelen başlangıç”

Prof. Dr. Nükhet GÜZ ve Yrd. Doç. Dr. Seher ER,  “İnternetin Çağrışımsal Alanı” 

Prof. Dr. Levend KILIÇ, “Zaman Boyutu ve Fotoğraf”

Prof. Dr. Şermin TEKİNALP, “Avrupa’nın Çoğulculuk Çıkmazı ve  Ortak Üst Kültür Projesi:  Aydınlanmanın  ve Milliyetçiliğin Geri Dönüşü”

Prof. Dr. Oya TOKGÖZ, “Türkiye’de İletişim Araştırmaları İçinde 1970’li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Yapılan İletişim Konusundaki Doktora Tezlerinin Rolü ve Konumu”

Doç. Dr. Şükrü KÜNÜÇEN, “Televizyon ve Bir İzleyici Olarak Çocuk”

Doç. Dr. Melis OKTUĞ,  “Engellilik Modelleri Çerçevesinde Medyada Engelli Temsilleri”

Doç. Dr. Battal ODABAŞ, “Umut, Borrom Sarret (Arabacı) ve Bisiklet Hırsızları” 

Doç. Dr. Recep TAYFUN, “Kamuoyu Oluşum Süreçleri Perspektifinden Kamuoyunu Anlamak”

Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU, “Türk Medyasının Mülkiyet Yapısı”

Yrd. Doç. Dr. Suat SUNGUR, “TRT’nin Sözde Değil, Özde Özerklik Meselesine Dair…”

Yrd. Doç. Dr. Deniz YENĞİN,  “Dijital Oyunlar ve Şiddet” 

Prof. Dr. Ersan İlal’in kısa yaşam öyküsü

Fotoğraflarla Ersan İlal

Editörler:  Prof. Dr. Aysel Aziz   – Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur

Toplantı yer ve zamanına ilişkin bilgiler aşağıdadır. Katılmanız dileğiyle.. İLAD Genel merkezi"nda yapılan toplantıya Prof. Ersan İlal'ın kızı ve dostları ile İLAD üyeleri yer aldı. Hocamızı birlikte andık.