ABOUT ILAD
 

İletişimin Devrim Yılları
Dostlarıve öğrencilerinin, yazar-gazeteci-iletişimhocası- UNESCO gazetecilik eğitim uzmanı Hıfzı Topuz’a 91. yaş gününde sürpriz armağan olarak hazırladıkları kitap İLAD ve Hiperlink ortak yayını olarak çıktı. Son yüzyılda iletişim dünyasında iki önemli devrim gerçekleşti.1950 ve 60 lı yıllarda, dünyada haberin yayılmasında egemen olan devletlerin,haberleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmesini değiştirmek üzereUNESCO’nun yaptığı çalışmalar ilk devrimin ateşini yaktı. Kitle iletişimindegörev alan habercilerin eğitimi, Afrika’dan Güney Amerika’ya ve Asya’ya uzanandünya ülkelerine yaygınlaştırıldı. İkinci büyük devrim ise iletişim teknolojilerindeki değişim ile 2000 liyıllarda yaşanmaya başladı. Birincidevrim, iletişim araçları kimin elindeise dünya gerçeklerini onların kurgulamasına karşı çıkmış ve bu bilincinoluşmasını sağlamış, mücadeleyi ateşlemişti. İkinci devrim ise bu bilinci eyleme dönüştürecek araçları sağladı. Artık insanlar ellerindeki mobil cihazlarlakendi haberlerini videolarını ve gerçeklerini tüm dünyaya aktarabilecek kitleiletişim olanaklarına sahipler. İletişimin Devrim Yılları, ülkemizin ilk iletişimuzmanlarından olan ve UNESCO’da iletişimin ilk devrim yıllarının öncülüğünüyapan gazeteci, iletişim hocası ve yazar Hıfzı Topuz’a armağan olarak,arkadaşları, dostları ve öğrencilerinin, bu devrimleri çözümleyen yazılarındanoluşuyor. Editör Füsun Özbilgen Ayrı ayrı kalemlerden çıkan makalelerin tümü birlikte değerlendirildiğinde, tarihten günümüze, dünyadan Türkiye’ye, gazeteciliğin, radyo ve televizyonun, iletişim eğitiminin tüm evreleri ve bu mesleğin insanları ile ilgili çok geniş bir yelpazede büyük bir öykü ortaya koyuyor. İLAD ve Hiperlink ortak yayını olarak çıkan kitap D&R,Pandora, Remzi kitabevlerinde. Soyadı sırasına göre makaleler Tan Olayı ve Zekeriya Sertel’in ABD’ye İltica Girişimi (Prof Dr. Korkmaz Alemdar ) Gezi ve Medya: Twitter’dan al haberi #direngeziparki (ZeynepAtikkan) Gezi Parkı Direnişinde Medya ve Sosyal Medya (Prof. Dr. Aysel Aziz) Türkiye’de Medya ve Çocuk Hakları (Prof. Dr. Özden Cankaya ) Babam ve Oğlum (Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen) The Right To Communicate And “Soft” Communication (Prof. Dr.Cess J. Hamelink) İnternet Gazeteciliğive Klasik Gazetecilik Üzerine Notlar (Prof.Dr. Emre Kongar) The International Movement Of Journalists: 120 YearsOf Continuing Struggle (Prof.Dr.Kaarle Nordenstreng) Yeni İletişim Düzeninin “Hero”ları ve Medyanın Karşıt Tezleri (Füsun Özbilgen) AKP Döneminde Medyave Medya Çalışanlarının Sorunları (Dr.Atilla Özsever) AKP Döneminde İktidar Medya İlişkileri: Havuç Ya Da Sopa Yönteminden Postmodern Sansüre (Prof.Dr. Haluk Şahin) From Journalism ToCommunication Studies (Prof.Dr.NerminAbadan-Unat) Radyo Hürriyeti Mücadelesinden “İletişimÖzgürlüğü” Kavgasına (Hüsamettin Ünsal)