ABOUT ILAD
 

İletişim Ve...
Prof. Ersan İlal’e armağan kitap yazarları, dostları, kızı ve öğrencileri hocamızı andık İLAD ve Hiperlink ortak yayını olarak çıkarılan “Prof. Dr. Ersan İlal’e Armağan İletişim Ve...” adlı kitap, 1 Şubat 2014 tarihinde Beyoğlu’ndaki İLAD merkezinde yapılan toplantıda tanıtıldı. Prof. Dr. Aysel Aziz ve Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur’un editörlüğünde hazırlanan kitabın tanıtım toplantısına, Prof. Ersan İlal’in kızı Banu İlal, dostları arkadaşları Reha Arın, Şehnaz Arın, Prof. Dr. İsmail Dalay, Prof. Dr. Hülya Yengin, Prof. Dr. Sacide Vural, kitaba yazılarıyla katkıda bulunanlardan Ankara’dan Doç. Dr. Recep Tayfun, Doç. Dr. Battal Odabaş, Yrd. Doç. Dr. Erkan Oyal, İLAD yöneticileri ve öğrencileri katıldı. Konuşmalarda kızı Banu ve dostları Ersan İlal’i anlattılar, anılarını paylaştılar. Toplantıda Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur’un “Sosyal Medyada Yayınlanan Reklamların Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Rolü: Facebook Örneği “ sunumu da yapıldı. Kitap, Hiperlink tarafından hem kitapçılarda hem de İnternette satışa sunuldu. Ayrıca Hiperlink’in İnternetteki “e-book” sitesinde de yer aldı. “ İletişim Ve” içinde yer alan yazarlar, yazılar ve makale başlıkları şöyle: Anılar Prof. Dr. Suat ANAR “Ersan Hoca’nın Anısına...” Prof. Dr. Aysel Aziz “Yılların Dostu…” Prof. Dr. İsmail Dalay “Ölüm mü? Aman Efendim!” Prof. Dr. Mümtaz Soysal “Ersan’ın Gidişi” Prof. Dr. Asaf Varol “Prof. Dr. Ersan İlal Anısına…” Yrd. Doç. Dr. Erkan OYAL “TRT-DER Genel Kurulu’nda Bir İletişim Ustası: Ersan İlal” Reha ARIN, “Ersan Hoca…” Makaleler Prof. Dr. Aysel AZİZ, “Taksim Gezi Parkı Eylemlerinin Siyasal Aktörler Ve Siyasal İletişim Açısından Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Özden CANKAYA, “Basın Yayın Yüksekokulları Döneminde İletişim Eğitimi ve Medya Sektörü İlişkileri” Prof. Dr. Hamza ÇAKIR ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEKİN, “Gazetelerde Yer Alan Politik Karikatürlerin, Siyaset Bağlamında AK Parti Örneği Üzerinden İncelenmesi” Prof. Dr. Suat GEZGİN, “Tercüman-ı ahval’le gelen başlangıç” Prof. Dr. Nükhet GÜZ ve Yrd. Doç. Dr. Seher ER, “İnternetin Çağrışımsal Alanı” Prof. Dr. Levend KILIÇ, “Zaman Boyutu ve Fotoğraf” Prof. Dr. Şermin TEKİNALP, “Avrupa’nın Çoğulculuk Çıkmazı ve Ortak Üst Kültür Projesi: Aydınlanmanın ve Milliyetçiliğin Geri Dönüşü” Prof. Dr. Oya TOKGÖZ, “Türkiye’de İletişim Araştırmaları İçinde 1970’li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Yapılan İletişim Konusundaki Doktora Tezlerinin Rolü ve Konumu” Doç. Dr. Şükrü KÜNÜÇEN, “Televizyon ve Bir İzleyici Olarak Çocuk” Doç. Dr. Melis OKTUĞ, “Engellilik Modelleri Çerçevesinde Medyada Engelli Temsilleri” Doç. Dr. Battal ODABAŞ, “Umut, Borrom Sarret (Arabacı) ve Bisiklet Hırsızları” Doç. Dr. Recep TAYFUN, “Kamuoyu Oluşum Süreçleri Perspektifinden Kamuoyunu Anlamak” Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU, “Türk Medyasının Mülkiyet Yapısı” Yrd. Doç. Dr. Suat SUNGUR, “TRT’nin Sözde Değil, Özde Özerklik Meselesine Dair…” Yrd. Doç. Dr. Deniz YENĞİN, “Dijital Oyunlar ve Şiddet” Prof. Dr. Ersan İlal’in kısa yaşam öyküsü Fotoğraflarla Ersan İlal Editörler: Prof. Dr. Aysel Aziz - Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur