ABOUT ILAD
 

Afet Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve İşlevi çalıştayı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve ülkemizde 11 il, 62 ilçe ve 10 bin 190 köyü etkileyen  Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük felaketlerden birisine dönüşen depremlerin ardından, kurumsal, mesleki ve bireysel olarak birçok alanda yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğu bilinci ile afetler konusunda yapılması gereken iyileştirmelerin akademik olarak da tanımlanması için çalışmalar başladı.


İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Deniz Akbulut'un girişimi ile başlatılan bir çalıştayda, afet yönetimi çalışmalarının iletişim eğitiminin de bir parçası olması gerektiği vurgulandı. 

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ve İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) iş birliğinde, halkla ilişkiler profesyonellerinin afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik görev ve sorumluluklarının ele alındığı çalışma iletişim alanında akademik anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyordu.

9 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda iletişim ve halkla ilişkiler alanında yapılması gerekenler, meslek kuruluşlarının temsilcileri ile tartışıldı ve ortak bir platform oluşturulması konusunda görüş birliği oluştu.

İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen'in de katıldığı  'Afet Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve İşlevi' başlığında gerçekleştirilen bu çalışmada;

 Halkla İlişkilerin Doğası Gereği Afet Yönetimi İle Örtüştüğü Alanların
 Halkla İlişkiler Eğitim Sürecine Eklenmesi Gereken Başlıkların
 Meslek Örgütlerinin Uygulamalara Yönelik Kural ve Standartlarının
 Halkla İlişkiler Profesyonellerinin Sorumluluklarının
 Kurum ve Kuruluşların Karşılaması Gereken Kriterlerin
tanımlanması amaçlanıyordu.