ABOUT ILAD
 

Dijital Dönüşüm Sempozyum Çağrısı

Dijital Dönüşüm Sempozyum Çağrısı


Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 02-03 Mayıs 2019 tarihlerinde altıncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri'nin bu yılki başlığı Dijital Dönüşüm. 2014 yılından bu yana düzenli olarak ve davetli konuklarla gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri etkinliklerinde dijital bağımlılık ve dijital kültür gibi konular alanda uzman kişilerce tartışılmış ve kamuoyu yansıması da oldukça etkili olmuştu. Sempozyum bu yıl davetli konukların yanı sıra bildiri sunumlarına da açık olacak.

Çağa damgasını vuran dijital iletişim teknolojileriyle birlikte medya sektörü ve iletişim bilimleri de önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Medya profesyonelleri üretim, dağıtım ve yönetimin dijital teknolojiyle sarmalandığı bu yeni döneme uyum sağlamaya çalışırken, akademisyenler söz konusu süreci analiz etmeye yönelik yeni kuramsal ve yöntemsel arayışlar içerisine girmişlerdir. Dijital Dönüşüm başlığıyla gerçekleştirilecek olan bu sempozyumla iletişim akademisyenleri ve medya profesyonellerinin katılımıyla dijitalleşme odaklı bu gidişat çeşitli yönleriyle tartışılacaktır. Böylece bilimsel çalışmalara yeni bir vizyon kazandırılmasına katkıda bulunulurken, dijital dünyada tarafların eğitimi, deneyimleri, iş imkânları ve süreçleri irdelenerek iletişim eğitiminde çağın gerekliliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

“Dijital Dönüşüm” başlıklı uluslararası sempozyum hakemli bir bilimsel etkinlik olup, iletişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli konuşmacıların yanı sıra hakem değerlendirmeli bildiri sunumları ve poster başvurularına da açık olacaktır.

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

 • Yazılı basında dijital dönüşüm
 • Yeni Medya
 • Televizyon ve radyoda dijital dönüşüm
 • Sinemada dijital dönüşüm
 • Dijital pazarlama iletişimi
 • Halkla ilişkilerde dijital dönüşüm
 • Reklamda dijital dönüşüm
 • Görsel iletişimde dijital dönüşüm
 • Sanal gerçeklik
 • Artırılmış gerçeklik
 • Yapay zekâ 

Sempozyum Sekreteryasına gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulunca değerlendirilerek, sunum onayı alanlar bildiri özet kitapçığında basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise yazarların tercihleri doğrultusunda İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de ya da Sempozyum Bildiri Kitabında yayımlanacaktır. Bildiri özetlerinin 250 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir.

Bildiri özeti veya poster için son teslim tarihi 15 Mart 2019’dur. Bildiri veya posterlerin kabul edilip edilmediğine ilişkin geri bildirim en son 30 Mart 2019 tarihine kadar yapılmış olacaktır.

Bildiri ve posterlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.  Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Düzenleme Kurulu Başkanı

ÜÜ. İletişim Fakültesi Dekanı