ABOUT ILAD
 

İLAD temsilcisi Kıbrıs'da CEENQA toplantısında


CEENQA GENEL KURULU YÖDAK EV SAHİPLİĞİNDE KKTC’DE İLK KEZ  GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Yükseköğretim Kalite Güvence Kurumları Birliği (CEENQA) Genel Kurul Toplantısı ve “Dış Kalite Güvence Sisteminde Paydaşların Katılımı” konulu çalıştayı YÖDAK ev sahipliğinde Girne’de gerçekleştirildi. ILAD Yurtdışı İlişkiler Koordinatörü  Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU da çalışma atölyesinde  yer alarak katılımcıların birikimlerinden yararlandı ve bu uluslararası platformda  ILAD’ı temsilen katkı sundu.

 KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile 17-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında 20 farklı ülkeden, 26 farklı kalite güvence kurumunun katıldığı toplantı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılış konuşması ile başladı 

PROF. DR. OLGUN ÇİÇEK YÜRÜTME KURULU ÜYESİ SEÇİLDİ

 KKTC’yi temsilen YÖDAK üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek’in Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiği, Genel Kurul Toplantısı’nda, HEARS’dan (Sırbistan Kalite Ajansı) Duska Radmanovic, NAB’dan (Çek Kalite Ajansı) Martina Vidlakova yeniden yürütme kurulu üyesi seçildiler.

KKTC’DEKİ TOPLANTI SEÇİMLE KARARLAŞTIRILDI

2001 yılında Polonya’da kurulan CEENQA 2011 yılında Almanya’da resmi kayıt yaptırmış, 21 ülkeden 34 kurumun üye olduğu bir üst kuruluştur. Kurumun amacı  Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri yükseköğretiminde kalite güvence ve kalite iyileştirme alanlarında üye kuruluşların arasındaki işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlamaktadır. 

YÖDAK 2007 yılında dönemin YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak katkıları ile tam üye olduğu CEENQA toplantılarına sürekli katılım sağlamaktaydı.  YÖDAK’ın, 2019 yılı Genel Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği, 2018 yılında Arnavutluk’ta yapılan toplantıda Prof. Dr. Akile Büke ve Prof. Dr. Hasan Kömücügil’in  girişimleri sonucu  seçimle kararlaştırılmıştı.