ABOUT ILAD
 

Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına


İletişim alanına büyük katkıları olan Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen Mesleki Gelişim Sempozyumu 6. yılında

A&B İletişim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen, adını yaklaşık 50 yıl iletişim sektörüne hizmet eden A&B İletişim'in kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna'dan alan sempozyumun bu yılki konusu "Sürdürülebilirlik İçin İletişim" olarak belirlendi.

Alâeddin Asna Mesleki Gelişim Sempozyumları web sitesinde sempozyum "iletişimin toplumsal dönüşümü yaratmak üzere eğitim, bilim, sivil toplum, medya, siyaset ve endüstri ekseninde sürdürülebilirlik adına üstlenebileceği liderlik rolünü ele almayı" hedefliyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren araştırmacıların aşağıdaki tarihleri dikkate alarak sempozyuma başvurmaları gerekmektedir.


Önemli Tarihler

Özet gönderimi için son tarih: 9 Eylül 2022
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 30 Eylül 2022
Tam metinler için son gönderim tarihi: 3 Kasım 2022
Sempozyum programının ilanı: 24 Kasım 2022

Bildiri özetlerinin 300-500 kelime arasında olması ve çalışmanın kapsamı, teorik çerçevesi, amacı ve mümkünse sonuçlarını içermesi gerekmektedir. Gönderilen bildiri özetleri teorik katkı, araştırma niteliği, yazım kalitesi, özgün değer ve sempozyum temasına uyum gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.


Bildiri özetlerinin pra@ieu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma ilişkin daha detaylı bilgiye konferans.ab-pr.com adresinden ulaşabilirsiniz.