ABOUT ILAD
 

Türkiye'nin Dijital Harcamaları
Türkiye’nin dijital harcamalarında
düşüş kullanımında artış varKısa adı
BETAM olan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Türkiye’de
2004-2021 yılları arası hanehalkının bilgi ve iletişim teknolojileri
harcamaları verilerinin analizi sonucunda iletişim sektörüyle ilgili önemli
istatistiki sonuçlar ortaya koydu.Prof. Dr.
Ozan Bakış ve Doç. Dr. Emin Köksal tarafından gerçekleştirilen araştırma
sonuçlarına göre Türkiye’de iletişim harcamalarının yıllar içindeki değişimi
incelendi ve buna göre harcamaların azaldığı görüldü. Çalışmanın ikinci
bölümünde ise hanehalklarının dijitalleşme alanında kat ettiği mesafeyi ölçme
amaçlandı ve 2014-2021 yılları arasında önemli bir artış olduğu tespit edildi.Türkiye’nin
dijitalleşme karnesini çıkaran BETAM, hazırladığı “Türkiye’de Bilgi İletişim
Harcamaları ve Dijitalleşme” adlı raporla önemli tespitler ortaya koydu. Betam
tarafından yapılan araştırmaya göre 2004-2021 yılları arasında Türkiye’de hanehalkına
sunulan iletişim hizmetleri 22 kat artarken, abone başına gelir yüzde 30
azaldı.Araştırmaya
göre erkekler dijitalleşme hızında kadınlardan önde yer alıyor. Dijitalleşmenin
en hızlı olduğu il İstanbul olurken, bölge olarak Ege öne çıkıyor. İletişim
harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı 2002’de yüzde 4,5 iken, 2019’da
yüzde 3,6’ya geriledi.Rapor
doğrultusunda oluşturulan ve bu zamana kadarki en kapsamlı endeks niteliği
taşıyan Türkiye Dijital Toplum Endeksi’ne (TDTE) göre ise Türkiye’deki
hanehalklarının 2004-2021 yılları arasında dijitalleşme yolunda aldığı mesafe
22 kat arttı. Dijitalleşmedeki ivme 2014-2019’da artış gösterirken 2020’de ki
duraklamanın ardından Covid-19 salgını sürecinde tekrar artışa geçtiğine dikkat
çekildi. Ayrıntılara bakıldığında ise internet bağlanma alanında hanelerin
sabit internet bağlantısının, internet kullanımında e-ticaret ve internet
bankacılığı kullananların, dijital kamu hizmetlerinin kullanımında da bilgi
edinme faaliyetinin arttığı gözlemlenmiştir.