ABOUT ILAD
 

İletişim dekanlarından İLEDAK'ın kuruluşuna destek

          İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim eğitimindeki standartların yükseltilmesi ve geliştirilmesi amacıyla önüne kapsamlı bir hedef koydu: İLAD bünyesinde yeni bir kurul olarak İLEDAK İletişim Eğitimi ve Akreditasyon Kurulu’nu oluşturmak.
 
            Bu amaçla yaptığımız tüzük değişikliklerinden sonra geçen hafta Ankara’da toplanan İLDEK İletişim Fakültesi Dekanlar Kurulu’na katıldık ve dekanlarımızın da yoğun desteğini aldık. Budan sondaki aşamada hazırlayacağımız kapsamlı bir dosya ile YÖK’e başvurmamız ve İLAD - İLEDAK’ın iletişim eğitimi ve programlarında değerlendirme ve akreditasyon yapma yetkisini/onayını almamız gerekiyor.
 
            İLEDAK’ın çalışma yönetmeliğini hazırlamak, kuruluş çalışmalarını yapmak ve  değerlendirme ölçütlerini belirlemek ve İLEDAK için YÖK’e başvuru dosyasını oluşturmak üzere gerekli diğer hazırlıkları yapmak amacıyla İLDEK tarafından bir komisyon oluşturuldu.
 
İLDEK’in açıklamasında kurulacak komisyon üyeleri şöyle belirtildi:
 
23. İLETİŞİM FAKÜLTESİDEKANLARI TOPLANTI KARARLARI
 
                                                                                              11-12 Haziran 2015,
                                                                                              Ankara Üniversitesi
 
 
            İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi üçüncüsü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı.Bu toplantıda öncelikli olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına karar verildi.
 
            İletişim Fakülteleri Dekanları olarak iletişim, düşünce ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerden olduğunu beyan ederiz. Basın özgürlüğüne yönelik ihlallere,
gazetecilere yönelik tehdit ve baskılara, film, fikir ve sanat eserlerine
yönelik sansüre karşıyız.

            Türkiye’de iletişim fakültelerinin ve programlarının değerlendirilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla bir “İletişim Eğitimi ve Akreditasyon Kurulunun” (İLEDAK) kurulmasına; akreditasyon kurulu sürecinin oluşturulması ve yürütülmesi sorumluluğunun İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından üstlenilmesinin tavsiyesine;
 
İLEDAK Komisyon üyeleri:

Prof. Dr. Aysel Aziz(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Başkan)
Prof. Dr. AbdulrezakAltun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman İrvan (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. BerrinYanıkkaya  (Yeditepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. NalanBüker  (Işık Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. DidemSezen  (İstanbul Üniversitesi)
 
İletişim eğitimi veren kurum ve programları değerlendirecek İLEDAK’ın kurumsallaşması çok kapsamlı ve tüm üyelerimizin yoğun destek ve çalışmalarını gerektirecek boyutta bir emek ve katılım gerektirecektir.
 
Tüm üyelerimizden bu çalışmalara desteklerini  ve özellikle İLEDAK ile ilgili oluşturulacak çeşitli  kurullarda çalışma yapmak isteyen üyelerimizden katılım için haber ve önerilerini bekliyoruz.
 
 
İLAD   Facebook Twitter

İLDEK HABERLERİ İÇİN


http://ildek.org/


http://ildek.org/2015/06/13/1031/