ABOUT ILAD
 

Sakarya Üniversitesi'nde İLAD toplantısı
İLEDAK ÖN KOMİSYON ÇALIŞMALARI SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ TOPLANTISI
 
 
Toplantı tarihi: 06 Kasım 2015
 
Toplantı sayısı: 2015/ 5

Toplantısı yeri:
Sakarya Üniversitesi Rektörlük
 
 
Toplantıya katılanlar:       
 
Prof. Dr. Muzaffer Elmas (Sakarya Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Aytekin İşman (Sakarya Üni. İletişim Fakültesi Dekanı)               
Prof. Dr. Aysel Aziz  (İLAD/ İLEDAK Başkanı)
Prof. Dr. Hülya Yenğin (İst. Aydın Üniv.İletişim Fak. Dekanı)
Yrd. Doç. Dr. Müge Demir
Yrd. Doç. Dr. Nalan Büker
Füsun Özbilgen (İLEDAK Raportörü)
 
            Sakarya Üniversitesi’nin akreditasyon programları ile ilgili geliştirdiği otomatik güncelleştirmelerle tüm gerekli dataları toplayan yazılımı hakkında Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından yapılan sunum izlendi.
 
            Sakarya Üniversitesi’nde EBS (Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi) adı
ile geliştirilen veri tabanı programın amacı Bologna Süreciyle yükseköğretim kurumlarını,
yeterlikler çerçevesinde değerlendirmek.
 
            Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmak için EBS ile Üniversite eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedefleniyor. Geliştirilen EBS'nin öne çıkan özelliği; diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışan ve eğitim - öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik özel bir çerçeve yazılımı olması.
 
            Sakarya Üniversitesi’nin 2-3 Aralık 2015 tarihinde düzenleyeceği Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı olduğu (ICQH 2015 CONFERENCE) programına İLAD/ İLEDAK olarak bir panel/sunum eklenmesi önerimiz olumlu karşılandı.
 
            Ayrıca İletişim Fakültesi’nin canlı yayın ders programları ile ilgili çalışmaları ve stüdyosunda inceleme yapıldı. Kamuya açık canlı ve paket ders programları izlendi.