ABOUT ILAD
 

Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman ve İLEDAK kurul üyeleri
İLEDAK KOMİSYONÇALIŞMALARI BİLGİ ÜNİVERSİTESİTOPLANTISI
 
Toplantı tarihi: 13 Kasım 2015
 
Toplantı sayısı: 2015/ 6
 
Toplantısı yeri: Bilgi Üniversitesi Rektörlük
 
 
Toplantıya katılanlar:       
 
Prof. Dr. Mehmet Durman (Bilgi Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Aysel Aziz (İLAD/İLEDAK Başkanı)
Prof. Dr. Hülya Yenğin (İst. Aydın Üniv.İletişim Fak. Dekanı)
Yrd. Doç. Dr. Müge Demir
Yrd. Doç. Dr. Nalan Büker
Füsun Özbilgen (İLEDAK Raportörü)
 
 
            Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ile İLAD olarak akreditasyon çalışmalarına başlandığı zaman yapılan ilk toplantıdan bu yana geçen sürede yaptığımız YÖK
dosyası için hazırlık çalışmalarımız anlatıldı.

YÖK’ün akreditasyon çalışmalarını yürütmüş olan  Prof. Dr. Durman’ın görüş ve önerileri alındı.
 
            Prof. Durman özellikle Avrupa akreditasyon çıktılarını incelememezi ve üniversite, alan ve program bazında çıktılar hazırlanması için kendi alanımızda yapmamız gereken çalışmalarımıza
yön verecek bilgileri paylaştı.
 
            YÖK’ün bugüne akreditasyon için onay verdiği kuruluşlarda Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi ve standartlarını belirleyen ENQE ve ESG koşullarının yerine getirilmesine özen gösterdiğini belirtti. 

Bu sayfaların linki aşağıdadır.
 
Ayrıca ESG 2015 belgesi de pdf olarak ektedir.
 
            Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Halil Nalçaoğlu da İLEDAK komisyonu
üyelerine bir yemek verdi ve İLAD için 2016 yılında bir arama konferansı düzenlenmesi sözü verdi.