ABOUT ILAD
 

Sakarya Üniversitesi'nde İLAD paneli
Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı ICQH içinde İLAD adına bir panel düzenlendi
 
Tarih: 03.12.2015
 
Panel: İletişim Eğitiminde Akreditasyon

Moderatör: Prof. Dr. Aysel Aziz (İLAD / İletişim Araştırmaları Derneği Bşk. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)

Konuşmacılar;
Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi)
'Kültürel Çeşitlilik ve Akreditasyon”
 
Yrd. Doç.  Dr. Müge Demir Ayral (Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi)
İletişim Fakülteleri Akreditasyon Çalışmalarının  Yurtdışındaki Örnekleri”
 
Prof. Dr. Sacide Vural (Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi)
“İletişim fakülteleri akreditasyon sürecinde  akademik kadrolar
 
Yrd. Doç. Dr. Nalan Büker (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
“Mesleki Yeterlilik Kurumunun Yaratıcı Endüstriler Kapsamındaki  Ve Üniversite Eğitimine Etkisi”
 
Prof. Dr. Hülya Yenğin  (İstanbul Aydın Üniversitesi) 
“Halkla İlişkiler Eğitiminde Akreditasyon Süreci”