ABOUT ILAD
 

İLAD Ödülleri 2014


İLAD 2014 ödülleri Prof. Binark, Musa Kart  ve Çiçek Tahaoğlu’na


 


 


İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nce her yıl medya ve iletişim
alanında verilen İLAD ödülleri,  Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir törenle
sahiplerine verildi. Ödül töreninden sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ortak düzenlenen panelde etkinlik olarak
“Türkiye’de İfade Özgürlüğü”  konusu tartışıldı.


 


-İLAD Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü  Bianet
editörü Çiçek Tahaoğlu’na 


 


 


 


İLAD Yılın İletişim Araştırması ödülü  “Yeni Medya
Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri” kitabı ile Prof. Dr. Mutlu
Binark ve ekibine


 


 


 


İLAD  Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in 25. Yılına ulaşan
İLAD’ın çalışmalarını anlattığı açılış konuşması ve ödül töreninden sonra
düzenlenen paneli Boğaziçi Üniversitesi’nden Yard.Doç.Dr. Selcan Kaynak’ın
modere etti. Panelde söz alan hocaların hocası  Prof. Dr. Nermin Abadan
Unat  Türkiye’de düşünce özgürlüğünün gerçekleşmesinde çok önemli engeller
olduğunu ifade ederek demokrasi ve siyaset kültürümüzün gelişmemiş olduğuna
dikkat çekti. “Devletin malı deniz yemeyen domuz” sözünün kamusal mülkiyete
saygı duyulmamasının göstergesi olduğunu belirtti.








 


Prof. Dr. Haluk Şahin de dünyayı yöneten güçlerin dünyayı medyaya
kendi gözleri ile göstermeye çalıştığını belirtti. Türkiye’de oto sansürün
eskisi gibi “yazarsan yanarsın” tehdidinden daha vahim bir hegemonik yapıya
dönüştüğünü anlattı.  Oto sansürün medyayı “Yazarsan ne yazar” durumuna
getirdiğini belirtti.


 


Cumhuriyet çizeri Musa Kart ise “Türkiye’nin en büyük ressamı
Kenan Evren’di. Ondan sonra gelen büyük usta Evren’in atölyesine el koydu.
Binlerce gazeteci işini yapamaz hale geldi” dedi.


 


Cumhuriyet yazarı Ceyda Karan da “İfade özgürlüğü ya vardır ya
yoktur.  Yaşam ve ifade hakları ellerinden alınan kişileri savunduğum için
benim hakkımda da 4,5 yıl hapis  isteniyor.” şeklinde konuştu.


 


İLAD ÖDÜLLERİ VE GEREKÇELERİ


 


İLAD 2014 MÜŞERREF HEKİMOĞLU GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLÜ


 


Çiçek Tahaoğlu – Bianet yazarı


 


GEREKÇE


 


- Toplumda ırk, cins, dil ve etnik köken ayırımı yapmadan
gerçeklerin peşinde koşan, sorgulayan ve araştıran gazeteci kimliği ,


- Gücün ve güçlünün yanında bir gazetecilik yerine, güçten ve
güçlüden zarar görenlerin ve gerçeğin yanında yer alan yazıları,


- Insan haklarını yaralayan tüm güncel olaylarda gösterdiği
duyarlı gazeteciliği nedeniyle  İLAD 2014  Müşerref Hekimoğlu
Gazetecilik Başarı Ödülüne layık görüldü.


 


İLAD 2014 BASIN ONUR ÖDÜLÜ


 


Musa Kart  - Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi


 


GEREKÇE 


 


- Gazetecinin her koşulda gerçeklerin izinde olması gerekliliğine
inanarak bu uğurda başına gelenlere cesurca direndiği,


- Toplumun çıkarına bir gazetecilik anlayışını benimsediği


- Gerçekleri açıklamak ve çizim yoluyla aktarmak konusunda ısrarlı
tutumu ve gazetecilik onurundan taviz vermediği için ILAD 2014  Basın Onur
Ödülüne layık görüldü.


 


İLAD 2014 YILIN İLETİŞİM ARAŞTIRMASI ÖDÜLÜ:


 


Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri -
 Mutlu Binark (Derl.)


 


GEREKÇE


 


- Yeni medya ile oluşan yeni araştırmalarda, yöntem ve teknik
konusundaki sorulara çözümler getirmesi, yol göstermesi


- Türkiye’den ve dünyadan farklı araştırmaları hem sorunsalları
hem de yöntem ve teknikleri açısından detaylı bir şekilde tartışması.


- İletişim alanında giderek artan etik ve araştırma sorunlarına
yer vermiş olması ve ele alınan konuların içsel bütünlüğü  ile


 


Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr.Hasan Akbulut ve Prof. Dr.
Nilgün Tutal Cheviron’un yer aldığı Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda
oybirliği ile ödüle layık bulundu.


 


MÜŞERREF HEKİMOĞLU KİMDİR ?


Her yıl genç bir kadın gazetecinin adına ödüllendirildiği Müşerref
Hekimoğlu,  ANKA Ajansı’nın uzun yıllar yöneticiliğini yapmış gazeteci ve
yazar bir duayen gazeteciydi.


 


1921 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Kız Lisesi’nden ve DTCF
Alman filolojisi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1948 yılında Hayat dergisinde
başladı. İstanbul'da Yeni Sabah, Akşam, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarı
olarak çalıştı, 27 Mayıs 1960’tan sonra gazeteciliği Ankara’da sürdürdü. Eşi
Kuvvet Başarır’la birlikte Öncü gazetesini de çıkaran Hekimoğlu, 1972 yılında
kurulan ANKA Ajansı’nın kurucuları arasında yer aldı. Altan Öymen’in
milletvekili olmasının ardından 1977 yılında ajansın Yönetim Kurulu Başkanlığı
ve Genel Müdürlüğü görevini devralan Hekimoğlu, vefat ettiği 2004 yılında ise
ANKA’nın Onursal Başkanıydı..


 


Yapıtları


 


§  27 Mayıs’ın Romanı (1975)


§  Başkent Günleri (1990)


§  Suna Kan: Öz Şarkısını Duyuran Keman (1997)


§  Anılar (2005)