ABOUT ILAD
 

14. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TOPLANIYOR
  

                                                               

 

İLAD İletişim Araştırmaları Derneğimizin, 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2017 Cumartesi günü yapılacaktır.

İlk  toplantıda 350 yi aşan üyelerimizin  yarıdan fazlasının katılımı  sağlanamadığı için çoğunluk aranmayan  ikinci toplantı günü, toplanmamız için daha garantili oluyor. 14. Olağan Genel Kurul toplantı davetimizdeki ikinci toplantı günü olan 1 Nisan 2017 cumartesi saat 14.00 de İLAD merkezinde bulunmanızı özellikle rica ediyoruz.

İLAD’ın  iletişim eğitimi veren tüm programların dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşu olması için çalışmalarımızı tamamladık ve bu konudaki tescil belgesi başvurumuzu yaptık.

İLAD ın çalışmalarına ilişkin bilgileri www.ilad.org.tr   sitemizde İLAD’ın oluşturduğu İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu olan İLEDAK ile ilgili tüm detayları www.iledak.org web sitemizde bulacaksınız.

Genel kurulumuzda, İLAD’ı tüm iletişim fakülteleri ve iletişim eğitimi veren çeşitli fakültelerdeki iletişim programlarının dış kalite güvence ajansı olmasına ilişkin çalışmalarla ilgili  konular tartışılıp kararlar alınacağından, sizlerin görüş ve oyları Genel Kurulumuzu zenginleştirecek ve etkinleştirecektir.

Katılımınızı bekliyoruz.   Saygılarımızla

                                                                                         Yönetim Kurulu

 

                                                                                                                         

 

14. OLAĞAN GENEL KURULU DAVETİ

İLAD İletişim Araştırmaları Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu  25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 14.00 de Dernek merkezinin bulunduğu ( İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi No: 22 Kat 1 ) deki İstanbul Basın Kurumu Tesisi’nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 1 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 14.00 de aynı adreste çoğunluk aranmadan yapılacaktık.

Üyelerimize duyurulur.

 

14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1-   Açılış, yoklama, başkanlık divanı seçimi

2-   Genel Kurul tutanağının başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi

3-   Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması

4-   Raporlar, Bilanço ve Bütçe taslağı üzerinde görüşmeler

5-   Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması

6-    İLEDAK’ın kuruluş hizmetleri ile faaliyete geçirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun tam yetkili kılınması

7-   İLAD ve İLEDAK’ta çalıştırılacak personelin ücret ve yolluklarının belirlenmesi ve ödenmesi konusunda yönetim kurulunun tam yetkili kılınması

8-   Yeni Yönetim Denetim ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi

9-   Dilekler ve kapanış