ABOUT ILAD
 

2. Eğitim Çalıştayı'nı Ankara'da gerçekleştirdik2. Eğitimci/Değerlendirici
Eğitimi Çalıştayımızı Ankara’da yaptıkİLAD İletişim Araştırmaları Derneği'nin akreditasyon çalışmaları çerçevesinde,  İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu İLEDAK çalışmalarında yer alacak değerlendirici ve eğitimciler için düzenlediği çalıştayların ikincisi Ankara’da yapıldı.


Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF)‘in ev sahipliğinde dört iletişim fakültesi dekanı ve iletişim alanından profesörlerinin katılımı ile  gerçekleştirilen çalıştay bir gün sürdü.


 İLEDAK Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince 3 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da yapılan 2. Çalıştay sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.Çalıştay, MÜDEK / MAK Başkanı Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler tarafından yönetildi.. Çalıştay katılımcılarının saat 10.00 – 18.00 arasında yoğun bir biçimde sunumlar ve yönergeler üzerinde tartışmalarla geçen oturumları Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi salonunda gerçekleştirildi. 2. Eğitim Çalıştayına YÖK uzmanı Ayhan Koçer de gözlemci olarak katıldı.

ÇALIŞTAY
KATILIMCILARI                                        


1.     Prof. Dr. Abdülrezzak ALTUN   (Ankara Üniv.)         

2.     Prof. Dr. Sema BECERİKLİ       (Ankara Üniv.)             

3.     Prof. Dr. Mutlu BİNARK              (Hacettepe Üniv.)      

4.     Prof. Dr. Seçil BÜKER             (Gazi Üniv. em.)                    

5.     Prof. Dr. Haluk GERAY            (Ankara Üniv.)                          

6.     Prof. Dr. Hanife GÜZ               (Gazi  Üniv.)

7.     Prof. Dr. Nurettin GÜZ                   (Gazi Üniv.)

8.     Prof. Dr. Aytekin İŞMAN                (Sakarya Üniv.)                  

9.     Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKKURT    (Gazi Üniv.)

10.  Prof. Dr. H. Hale KÜNÜÇEN (Başkent Üniv.)                            

11.  Prof. Dr. Ruken ÖZTÜRK      (Ankara  Üniv).                     

12.  Prof. Dr. Recep TAYFUN       (Başkent Üniv.)                  

13.  Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ (Başkent Üniv.)                

14.  Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk   (Gazi Üniv.)

15.  Prof. Dr. Aysel Aziz                (İLAD Başkanı)

16.  A.Füsun Özbilgen                   (İLAD Genel Sekreteri)