ABOUT ILAD
 

İLAD ve UKÜ ortak uluslararası iletişim sempozyumu

“Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü” 

                Uluslararası  Sempozyum
 İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ile 
"Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi  ortaklaşa “Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü” adlı uluslararası sempozyum düzenliyor.

‘İletişim Teknolojilerindeki Değişimin Kültürel Yansımaları’, ‘Dönüşümde İletişim Etiği’, ‘İfade Özgürlüğü ve İletişimin Gücü’,  ‘Değişen İletişim Teknolojileri ve Siyaset İlişkisi’ gibi başlıklar altında iletişim alanında yaşanan köklü değişimleri mercek altına alacak olan sempozyum, 15- 16 Mart 2018 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

"İletişimle ilgili uluslararası bir tartışma platformunun oluşturulması
hedeflenen sempozyumda, iletişim alanında saygın isimlerin katılacağı
konuşmaların yanı sıra dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerin Türkçe ve İngilizce bildirilerine yer verilecek.

Ayrıntılı bilgi için:    http://ddir.ciu.edu.tr