ABOUT ILAD
 

İLAD,iletişim eğitiminde akreditasyon yapma yetkisi aldı

İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği), Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 31 Ocak 2018 tarihinde yaptığı ilk toplantıda iletişim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için yetkili dernek olarak kabul edildi. 

İLAD bünyesinde kurulan İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu), iletişim fakültelerinde ve iletişim eğitimi veren diğer fakülteler içinde bulunan bölümlerde yer alan iletişim alanındaki lisans programlarının akredite edilmesi için değerlendirmelere başlıyor.

(Bkz.      http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/tescil-suresi-devam-edenler)

İLEDAK’ın kuruluş amacı ve faaliyetlerinin hedefi, Türkiye’de, KKTC’de ve YÖK’ün kabul ettiği tüm üniversitelerdeki iletişim eğitimiyle ilgili lisans, lisansüstü ve önlisans düzeylerinde programların kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve Avrupa Yükseköğrenim Alanı için belirlenen ESG2015 standartlarına uyumunu sağlamaktır.

İLAD Yönetim Kurulu ve İLAD üyelerinin üç yıldır üzerinde yoğun çalışmalar yaptığı iletişim eğitiminin çeşitli programlarındaki değerlendirme ölçütleri ve öğretim çıktıları  İLEDAK WEB sitesinde yer almaktadır  (bkz.   iledak.ilad.org.tr).

 

ESG2015  ile uyum

İLAD / İLEDAK yapılanması,  Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı için belirlenen ESG2015 standartlarına uyumunu ve ESG standartlarına göre gerekli resmi tanınırlığı sağlamıştır.

Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren dış kalite güvence ajanslarının uyması beklenen standartlar, Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) ESG 2015 belgesi olarak ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) raporunda  tanımlanmaktadır.

 

“ ESG 2015

Standart “3.2 Official statu

Agencies should have an established legal basis and should be formally recognised as quality assurance agencies by competent public authorities.”

ESG 2015 Bölüm 3 Standart 2: Resmi Tanınma

ESG 3.2 Resmi tanınırlık, Ajansların Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı içerisindeki yetkili kamu kurumları tarafından dış kalite güvence konusunda sorumluluğu olan kuruluşlar olarak tanınması ve hukuki bir tabanı olması gereklidir.

Standart “3.3. Independence

Agencies should be independent and act autonomously. They should have full responsibility for their operations and the outcomes of those operations without third party influence”

ESG 2015 Bölüm 3 Standart 3: Bağımsızlık

ESG 3.3 Bağımsızlık Ajanslar faaliyetlerinde bağımsız olmalıdır ve raporlarının yükseköğretim kurumları, bakanlıklar ve diğer paydaşlar gibi, üçüncü kişilerden etkilenmemesi gereklidir.”

 

Bilindiği gibi, İLAD tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olan dernek yapısındadır. Dışarıdan etkilemeler yapabilecek hiçbir kuruluş ile bağlantısı olmamıştır ve mesleki örgütler dışında hiçbir kuruluş ile ortak faaliyet yürütmemiş 29 yıllık bir dernektir. Mali ve idari özerkliği vardır.

İLAD’ın akreditasyon süreçlerinin ve karar mekanizmaların oluşturulması ve işletilmesi konusundaki bağımsızlığı İLAD Tüzüğü ve İLAD / İLEDAK Çalışma Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.