ABOUT ILAD
 

“Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü” Uluslararası Sempozyumu

İLAD ile UKÜ tarafından ortaklaşa düzenlenen “Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü” Uluslararası Sempozyumu KKTC’de gerçekleşti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde ve İletişim Araştırmaları Derneği  (İLAD) işbirliğinde “Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü” adlı uluslararası sempozyum KKTC’de 15- 16 Mart 2018 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat Kampüsü’nde gerçekleştirildi.


Sempozyum’da, İLAD Onursal başkanı Dr. Hıfzı Topuz ve Makedonya’dan Darko Buldioski akademik davetli konuşmacı olarak yer aldılar.KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, İletişim Fakültesi Dekanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hikmet Seçim ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz açılış konuşmalarını yaptılar.

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ olarak 3 yıl önce bir hedef koyduklarını, üniversitede akreditasyon almayan hiç bir bölümün kalmamasını amaçladıklarını bildirdi. UKÜ’nun 20. yılını tamamladığının belirten Nadiri, en köklü fakültelerden biri olan İletişim Fakültesi’nin bu organizasyona ev sahipliği yapmasından ötürü gurur duyduklarını vurguladı.İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, iletişim araçlarının yaygınlaşması ile insanların hem medya ürünü tüketicisi hem de medya ürünü üreticisi olduklarına işaret ederek, kullanıcıların etik ve yasal sınırlar içinde, mesaj üretme ve yayma konusunda özgür olduklarını ifade etti.


İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İLAD’ın 1989 yılında İstanbul’da Dr. Hıfzı Topuz tarafından kurulduğunu anlattı, iletişim alanında özellikle akademisyenlerle sektörü birleştirme, onların sorunlarına değinme, araştırmalar yapma ve iletişimle ilgili fikirleri ortaya koyma konusunda çalıştıklarını bildirdi. Prof. Dr. Aziz, düzenlenen etkinliğin UKÜ ile ortaklaşa yapıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu da kaydetti.

Türkiye’deki ilk doktoralı gazeteci ünvanına sahip, sempozyumun akademik davetli konuşmacısı Dr. Hıfzı Topuz, dünyada iletişim alanında gerçekleşen ilk eğitim çalışmalardan söz ederek katılımcılara UNESCO bünyesinde geçen çalışmaları ile dünyada ve Türkiye’de basın için verilen eğitimin tarihsel gelişimini aktardı.

Unesco tarafından hazırlanan McBride Raporu’nun hayattaki en yakın canlı tanığı olan Dr. Topuz,  raporun demokratik toplumlarda medyanın üstlendiği işlevleri, sekiz ana başlık altında sıralayarak anlattı. Dr. Hıfzı Topuz, sosyal medyanın demokratik bir araç olarak ortaya çıktığını fakat sermaye güçleri tarafından yeni medyanın bütün endüstri, ticaret ve araştırma alanlarını manipüle etmeye yöneldiğini de vurguladı.

Sempozyumda akademik davetli olarak katılan Makedon Öğretim Görevlisi Darko Buldioski, dijital ve sosyal medyada algoritmaların etkilerini gündeme getirdi. Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal medya araçlarını insanların özgürlükçü bir alan olarak düşündüklerini ve ancak bu araçların sahibi şirketlerce aslında çeşitli algoritmalarla sınırlarlandığını dile getirdi.

Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü” adlı uluslararası sempozyum UKÜ’deki açılış konuşmalarının ardından, Lefkoşa’da,  Golden Tulip Hotel’de eşzamanlı olarak gerçekleşen akademik sunumlarla devam etti.


Sempozyuma kabul edilen bildiriler tam metin halinde elektronik kitap olarak yayınlandı. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’ydi. Sempozyumda yer alan konu  başlıkları şöyle belirlenmişti:


 • İletişim Teknolojilerindeki Değişimin Kültürel Yansımaları

 • Dönüşümde İletişim Etiği

 • İfade Özgürlüğü ve İletişimin Gücü

 • Sosyal Ağların İletişimdeki Yeri; Bilginin Güvenirliği

 • Medya Okuryazarlığı

 • Sinema ve Film Çalışmaları

 • Değişen İletişim Teknolojileri ve Siyaset İlişkisi

 • İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Hukuka Yansımaları

 • Teknolojideki Değişimin Görsel-İşitsel Ürüne Yansımaları

 • Sanat ve Tasarım Yapıtlarının Teknolojik Değişimle Dönüşümü

 • Kamusal Alanda İletişimin Değişen Yüzü

 • Kamu Hizmeti Yayıncılığının Geleceği

 • İletişim Eğitiminde Akreditasyon

 • İletişimde Ayrımcılık ve Nefret Söylemi

 • KKTC ve Türkiye’de Medya Sektörünün Temel Sorunları