ABOUT ILAD
 

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İLDEK İletişim Dekanları Konseyi Yönetim Kurulu tarafından ortaklaşa düzenlenen Ulaslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu,  18-19 Ekim 2018 tarihinde Mersin'de düzenleniyor.

İLAD ve İLDEK Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve  Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem DURUEL ERKILIÇ tarafından yapılacak açılış konuşmalarının ardından sempozyumda, Bournemouth Universitesinden Assoc.Prof. Dr. Salvatore SCIFO  ve Lodz Universitesinden  Dr. Monika Kopytowska ana konuşmacı olarak sunum yapacaklardır. 2 gün sürecek sempozyum yoğun oturumlarla 5 salonda devam edecektir. 

Sunum başlıkları ve sempozyumun programı aşağıdadır.

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Programı


International Symposium on Communication in the Digital Age Schedule
18 Ekim 2018 Perşembe/October 18, 2018
09:00 - 10:00Kayıt/Registration


 10.00 - 12.00Açılış/Opening
Seremony
(Prof. Dr.
Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu)10.00 - 10.40


 


 Açış Konuşmaları/
Opening Speeches


 


Prof.
Senem DURUEL ERKILIÇ


Mersin
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı


The
Dean of Communication Faculty, Mersin University


 


Prof.
Dr. Aysel AZİZ


İLDEK
ve İLAD Başkanı


President
of İLDEK and İLAD


 


Prof.
Dr. Ahmet ÇAMSARI


Mersin
Üniversitesi Rektörü


The
Rector of Mersin University10:40 - 10:50ARA / COFFEE BREAKI.Oturum/1st Session


10:50 - 12:00Keynote Speakers


Assoc.
Prof. Dr. Salvatore SCIFO


Bournemouth University/ England


 


Dr. Monika Kopytowska


Lodz University/Poland


 12:00
- 13: 00 Öğle Yemeği (Merkezi Yemekhane) / Lunch (Central Dining Hall)
 18 Ekim Perşembe/October, 18; Thursday

13.00-17.00 OTURUMLAR/13:00-17:00 SESSIONS
 


 


II.  Oturum


2nd Session


 


13.00-14:00


 A SALONU


(Prof. Dr.
Uğur Oral Kültür Merkezi)B SALONU


(Prof. Dr.
Uğur Oral Kültür Merkezi) 


C SALONU


(Prof. Dr.
Uğur Oral Kültür Merkezi) 


Oturum
Başkanı/Session Chair:

Prof. Dr. Süleyman İrvan 


Oturum Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr. Sacide Vural 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Recep Tayfun


  


Prof. Dr.
F. Mutlu Binark


 


Bir K Pop Grubunun –BTS’nin- Yeni Medya Dolayımlı
İnşası


  


Dr. Öğr. Üyesi Gonca Yıldırım


Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan


 


Kişisel Marka İletişimi Sürecinde Sosyal Medyada
Benliğin Sunumu: Instagram’da Sporcular Üzerinden Bir Araştırma 


Prof. Dr.
Gaye Erel


Arş. Gör.
Dr. Miray Beşbudak


 


Dijital İletişimde
Çevrimiçi Dürüstlük: Sosyal Medyada Arkadaşlık Sembolleri 


Doç. Dr. Ferah
Onat


Aylin Biçim


 


Sosyal Medya Ortamındaki Mikro Ünlülerden Danla
Bilic’in Videolarının Popüler Kültür Bağlamında İncelenmesi 


Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bakan


Dr. Öğr. Üyesi Sefer Kalaman


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bakan


 


ABD’li Akademisyenlerin Linkedin'de Benlik Sunum
Rollerinin Keşfi 


Doç. Dr. Feride Zeynep Güder


 


Örtmece, Post-Truth Dönem ve Dijital Medya 


Öğr. Gör. Dr. Göker Gülay


 


Buluşamazsak da Beraberiz: Youtube Vlogger'larının
Parasosyal İlişkilerin İnşası Üzerine Etkisi 


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cıngı


Arş. Gör. Ömer Faruk Koçak


Mesude Sukut


Semih Eriş


 


Sosyal Medyada Benliğin Sunumu: Erciyes Üniversitesi
Öğrencileri Kapsamında Bir Araştırma 


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İşliyen


Dr. Öğr. Üyesi Fadime Şimşek İşliyen


 


Dijital Çağda Kişilik Hakkı İhlallerini Sosyal Medya Üzerinden Okumak:
Youtube Örneği14:00-14:15ARA/COFFEE
BREAK  


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Aysel Aziz 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Ebru Uzunoğlu 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Ayşe M. Kalay


  


 


 


 


 


III. Oturum


3rd Session


 


14:15-15:15 


Prof. Dr. Süleyman İrvan


 


24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ve Kamuoyu
Araştırmaları 


Dr. Öğr. Üyesi Betül Tansel


Arş. Gör. Serhat Kaya


 


Bir Sanal Cemaat Alanı Olan Instagram’da Nostaljinin
Yeniden İnşası:  #Tbt’nin Kullanım
Pratikleri Üzerine 


Dr. Öğr.
Üyesi Duygu Özsoy


 


Sosyal Ağlarda Haber Üretim ve Tüketim Pratikleri:
The Guardian Gazetesinin İnstagram Hesabı Örneği 


Prof. Dr.
Recep Tayfun


 


Dijital Çağda İstihbarat ve Etik 


Erman
Bostan


 


Yeni Medyanın
Görsel Kültüründe Domestik Fotoğraf 


Şerife Öztürk


 


Dijital
Kültürde Haber Üretim Süreçleri ve Gazetecilik Alanının Dönüşümü – Saha
Çalışmasından NotlarProf. Dr.
Sacide Vural


 


Dijital Çağda Türkiye’nin İletişim Eğitiminde Kalite
SorunuDoç.
Dr. Özlem Alikılıç


Öğr.
Gör. İnanç Alikılıç


Asuman
Özer


 


Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik
İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir AraştırmaAydan Aloğlu


 


Siyasal
İletişimde Yalan Haber Sorunsalı: Doğrulama Platformları Üzerinden Bir İçerik
Analiz15:15-15:30ARA/COFFEE BREAK


   


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Mutlu Binark 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Özden Cankaya


  


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Hülya Yenğin 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


IV. Oturum


4th
Session


 


 


15:30-17:00 


Assoc.
Prof. Fatma Elzahraa Elsayed


 


Egyptian Media Framing of US Presidency Elections
2016 and Speech Codes Interpretations of Clinton and Trump.


  


Prof. Dr. Asaf Varol


Öğr. Gör. Nurhayat Varol


 


Dijital Dönüşümün Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkilerinin
Analizi 


 Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu


Doç. Dr. Selin Türkel


Arş. Gör. Burcu Yaman Akyar


 


Dijital Çağda Halkla
İlişkilere Dair Mesleki Güç Algısı: Kadın ve Erkek Profesyoneller Arasında
Bir Karşılaştırma 


Dr.Phil. Aynur Sarısakaloğlu


Dr. Öğr. Üyesi Tülay Atay


 


Are “The Guests” Really “The Gadgets of Offense”?
Hate Speech Towards Syrian Refugees: A Comparative Analysis of Online
Newspapers in Turkish


  


Prof. Dr. Süleyman Karaçor


Eylem Yıldırım


 


Yeni İletişim Teknolojileri Çağında Bilgiye Ulaşma:
Üniversite Öğrencilerinin Üzerinde Nitel Bir İnceleme


  


Doç.
Dr. Melike Aktaş


 


Dijital Çağda Halkla
İlişkiler Araştırmaları: Uluslararası Literatürde Yeni Yönelimler ve
Tartışmalar


 


  


Dr. Öğr. Üyesi Derya Özkan


Öğr. Gör. Deborah Hardt


 


Something in the Water? The Netflix Effect: Female Representation in the
Age of Streaming 


Doç. Dr.
Artun Avcı


 


Kamusal Alan ve
Sosyal Ağlar: İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımları ve
Demokratik Katılımı Üzerine Ampirik Bir Çalışma


 


 


  


Doç. Dr. M. Canan Öztürk


Arş. Gör. Emine Şardağı


 


Halkla İlişkiler Eğitiminde
Dijitalleşme: Türkiye ve ABD’deki Üniversitelerde Halkla İlişkiler
Programlarının Karşılaştırması 


Doç.
Dr. B. Pınar Özdemir


 


Social Media as a Tool for Online
Advocacy Campaigns: Greenpeace Mediterranean’s Campaigns in Turkey


  


Dr. Öğr.
Üyesi Hakan Aytekin


 


Görsel-İşitsel Belleğin Depolanması: Dijital
Arşivleme Deneyimi Olarak Arşiv-İst


  


Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akbulut


 


Halkla İlişkilerde
“Oyunlaştırma” Yaklaşımının Kullanımı 


Danniu Yang


 


Industry
and Brand: The Transformation of the Brand in the Digital Age Under the Trend
of Convergence 


Hakan
Koluman


 


Marcuse’un
Teknoloji ve Toplum Yaklaşımı Bağlamında Dijital İletişim Teknolojileri
Üzerine Bir Tartışma


  


Bahman Huseynli


 


Oyunlaştırmaya İlişkin Teori ve Modellerin
İncelenmesi Üzerine Teorik Bir Araştırma 


19:00 


Akşam Yemeği/Symposium Dinner
19 Ekim 2018 Cuma/October, 19;Friday


10.00-17.00 OTURUMLAR/10:00-17:00 SESSIONS
 A SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)


 B SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)C SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)D SALONU


(Merkezi
Derslik Binası
,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 2 )E SALONU


(Merkezi
Derslik Binası,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 4)  


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Konca YUMLU


  


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Asaf Varol


  


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Jale Sarmaşık


  


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Senem
Duruel Erkılıç


 Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Seçkin Özmen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


V. Oturum


5th Session


 


09.00- 10:30


 Prof. Dr.
Filiz Tiryakioğlu


Doç. Dr. Mustafa Özgür Seçim


Arş. Gör.
Hakan Alper Yavaşçalı


 


Kullanımlar ve Doyumlar Bağlamında İnternet Tabanlı
Yeni Yayıncılık Pratiklerinin İncelenmesi: Twitch ÖrneğiProf. Dr.
Nurettin Güz


Dr. Öğr.
Üyesi Ceren Yeğen


Dr. Öğr.
Üyesi B. Oğuz Aydın


 


Bir Dijital Propaganda Mecrası Olarak Twitter:
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Bir Analiz Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner


 


Facebook’ta Çocuk Benliğinin Sunumu: Çocukların
Facebook Profil ve Paylaşımları Üzerine Bir AnalizArş. Gör. Dr.
Dilan Tüysüz


Arş. Gör. Sumru Yıldırım


Prof. Dr.
Halim Esen


 


 Belgesel
Sinemanın Gerçeklikle Kurduğu İlişkide Dijital Teknolojinin RolüDr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil Kireçci


 


Dijital
Vaatler: Dijital Rötuşun Reklam Anlatısı Üzerine EtkileriDoç. Dr. M. Emre Köksalan


 Bermal Bekalp


 


Post-TV’de Gerçekliğin Yeniden Üretimini Kadınların
Okuma Biçimleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Üzerine Bir Alımlama
ÇalışmasıDoç. Dr.
Mikail Batu


Onur Tos


 


Türkiye 24 Haziran 2018 Erken Seçimleri: Gazetelerin
Twitter Hesaplarındaki Cumhurbaşkanı Adaylarının Haberlerine İlişkin Bir
AnalizDr. Öğr.
Üyesi Gül Esra Atalay


 


Sosyal Medya ve Çocuk: “Babishko Family Fun TV”
İsimli Youtube Kanalının Eleştirel Bir AnaliziArş. Gör. Servet Can Dönmez


Dr. Öğr.
Üyesi Hakan Erkılıç


 


Platon’un Mağarasından Sanal Gerçekliğe Bakışın
Değişen ParametreleriDr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kazan


 


Dijital Dergilerde Reklamların Hipermetinselliği:
Bast Home Üzerine Bir İncelemeDr. Öğr. Üyesi
Can Diker


 


Az Daha Fazladır: Dijital Seyir Platformlarının
Tüketim Kültürü Açısından İzleyicilerin Seyir Alışkanlıklarına Olan EtkisiSeren Yarım


Arş. Gör.
Begüm Közer


 


Sosyal Medyada Seçimleri Tartışmak: #Tamam ve #Devam
Üzerine Bir İçerik AnaliziEmine Şeyma
Taşdelen


Mehtap
Özsoy


 


Dijital Oyunlar Çocuklara Ne Yapar? Çocuklar Dijital
Oyunlarla Ne Yapar?


 Arş. Gör. Dr. Aygün Şen


 


Dijital Sinemada Görsel ve Anlatısal Gerçekliğin
İnşasıArş. Gör.
Ş. Şeyda Gökdemir


Arş. Gör.
Semra Akıncı


 


Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılığa Yönelik Tüketici
Tutumları ve Mahremiyet Endişesi


 Dr. Öğr.
Üyesi Bahar Öztürk


 


Gelenekselden Dijitale Radyo Yayıncılığı ve Aktif
DinleyiciDr. Öğr.
Üyesi Ayça Demet Atay


Hüseyin
Dağlı


Viral Siyasi Video ve Posterlerin Başarısında Hicvin
Rolü: KKTC 2018 Erken Genel Seçimlerinde Bağımsız Aday Olan Çetin Sadeli
ÖrneğiDoç. Dr.
Ebru Gökaliler


Asuman Özer


 


Baba 2.0: Dijital Dönüşüm ile Değişen Babalık Rolü
Üzerine Bir AraştırmaDr. Öğr. Üyesi Serkan Şavk


 


Video Paylaşım
Sitelerindeki


Yeşilçam Filmlerini
Kuşbakışı Olarak Okuma DenemesiDr. Öğr.
Üyesi Yasemin Bozkurt


 


Reklamlara Karşı Reklam Engelleme Programları:
Tüketiciler Ne Biliyor, Nasıl Bir Tutuma Sahip ve Nasıl Davranıyor?


 Dr.
Öğr. Üyesi Serkan Biçer


Sevim Dilay Ercan


Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde ABD ve
Türkiye'de Netflix İzleme Alışkanlıkları: Karşılaştırmalı Bir İncelemeGülay Asit


 


Yerel Seçimlerde Web Sayfası Kullanımı: Kuzey Kıbrıs
ÖrneğiDeniz Yaman


Dr. Öğr.
Üyesi Sinan Kaya


 


Ortaöğretim Öğrencilerinin
Sosyal Medyada Mahremiyet Algılarının İncelenmesiArş. Gör.
Emrah Cevher


 


Teknolojik Gelişmelerin Sinemaya Etkileri: DSLR Film
YapımıArş. Gör. Serdar Yıldız


 


Deneysel Reklam Etki Araştırmalarında Gerçekçilik
Problemine Yönelik Olarak Dijital Reklam Uygulamaları Temelinde Bir Araştırma
Tasarımı Önerisi10:30-10:45ARA/COFFEE BREAK


  A SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)


 B SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)C SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)D SALONU


(Merkezi
Derslik Binası
,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 2 )E SALONU


(Merkezi
Derslik Binası,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 4) Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr. Filiz
TiryakioğluOturum
Başkanı/Session Chair:


Dr. Öğr.
Üyesi Recep ÜnalOturum
Başkanı/Session Chair:


Sibel AsnaOturum
Başlanı/Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ErkılıçOturum
Başkanı/Session Chair:


Doç. Dr.
Pınar Özdemir 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


VI. Oturum


6th Session


 


10.45-12:00 


 Prof. Dr. Işıl Aktuğlu


Doç. Dr. Sinem Yeygel Çakır


Doç. Dr. Özen Okat Özdem


 


İkna Edici İletişimin
Teknolojik Hali: Captology 


Doç. Dr.
Gürsoy Değirmencioğlu


 


Dijitalleşen Haber Merkezleri ve Yeni Medya Çağında
Araştırmacı Gazetecilik 


 Prof.
Dr. Ayşe M. Kalay


 


Reklamın Değişen Yapısı: Viral Reklam 


 Dr. Öğr. Üyesi Rifat Becerikli


 


“Digital Eco_Logy” Temelinde Başlat:Ready Player One
(2018) Filminin Çözümlenmesi 


 Doç. Dr. Sema Misci Kip


Arş. Gör. Pınar Umul Ünsal


 


Doğal Reklam Nasıl Algılanıyor? İzmir’de Yaşayan
Tüketicilere İlişkin Bir Araştırma


 


  


Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tosyalı


Prof. Dr. Cem Sefa Sütcü


 


Pazarlama İletişiminde Dijital
Dönüşüm: Etkileşimli Reklamcılık Uygulamaları Örnekleri 


Doç. Dr. Onur Dursun


 


Bilim Gazeteciliğinin
Türkiye Medyasında Görünümü 


Öğr. Gör. Merve
Gençyürek Erdoğan


Arş. Gör. Burçe Akcan


 


Gelenekselden Dijitale
Değişen Reklamcılık: Hedefleme ve Ölçümlemenin Önemi


  


Arş. Gör.
Dr. Gökhan Gültekin


Dr. Öğr.
Üyesi Ozan Özpay


 


‘Hiper-Gerçeklik’ Bağlamında Gamer Filminin Analizi 


Dr. Öğr. Üyesi Anıl Dal Canbazoğlu


 


Y Kuşağının Geleneksel Reklamcılığa Yönelik Tutumları
ile Oyun Reklamlara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki


  


Pelin
Özüölmez


 


Yeni
İletişim Ortamı Olarak Dijital Oyunlarda Deneyim İçerikli Yeni Bir Reklam
Uygulaması: Skillful Finger Örneği 


Dr. Öğr.
Üyesi Salih Tiryaki


 


İnternet Gazetelerinde Bilim ve Teknoloji
Haberlerinin Sunumu 


Arş. Gör. Hande Aral


Murat Uluk


 


Hedefli Reklamcılığın Kullanıcılar Arasındaki
Farkındalığı Üzerine Bir İnceleme: Facebook Örneği 


Arş. Gör.
Emrah Cevher


Murat Yağız
Aydın


 


Yapay Zeka ve
Sinemanın Entegrasyonu: Morgan Filmi Örneği


  


Dr. Öğr.
Üyesi Yasemin Bozkurt


 


Instagramdan Reklam Hikayeleri: Tüketici Algısı ve
Beklentileri Üzerine Bir Araştırma 


Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş


 


Dijital Platformlarda İkna Süreçleri ve Deneyim
Aktarımı: Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama) 


Başak Özen


 


Gazeteciliğin Dönüşümü: Veri Gazeteciliğinde Etik
Problemler 


Arş. Gör. Haluk Akarsu


Prof. Dr. N. Serdar Sever


 


Türkiye’de “Ad Engagement” Kavramı: Akademi ve Uzman
Perspektifinden Bir Değerlendirme 


Arş. Gör.
Batu Anadolu


 


Dijital Hikaye Anlatıcılığı Bağlamında Yapay Zekanın
Sinemaya Etkisi: Ars Technica Filmlerinin Analizi 


Dr. Öğr. Üyesi Anıl Dal


Canbazoğlu


 


Sosyal Medya Kullanıcılarının Eğitim Eşitliği Temalı
Reklamlara Yönelik Tepkileri


 Dr. Öğr. Üyesi Ersin Diker


 


Sosyal Medya Reklamcılığı ve Youtube: Tüketicilerin
Youtube Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Satın Alma Davranışına Etkisi


  


 


12:00-13:00 


 


Öğle
Yemeği (Merkezi Yemekhane) / Lunch (Central Dining Hall)


 


  A SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)


 B SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)C SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)D SALONU


(Merkezi
Derslik Binası
,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 2 )E SALONU


(Merkezi
Derslik Binası,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 4)  


Oturum
Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner


  


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Doç. Dr.
Ebru Gökaliler


 Oturum
Başkanı/Session Chair:


Doç. Dr.
Gizem ParlayandemirOturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Jale Sarmaşık 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Işıl Aktuğlu


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


VII. Oturum


7th Session


 


 


13:00-13:55 


 


Doç. Dr. Deniz Kılıç


Arş. Gör. Kenan Ateşgöz


Arş. Gör. Engin Coşkun


 


Vatandaş
Gazeteciliğinin Etkili Bir Aracı Olarak Whatsapp


Eskişehir
Medyasının Kollarından Biri Olarak Esgazete’nin Haber Yapım Süreçlerinin
İncelemesi


  


 


Dr. Cemile
Tokgöz Şahoğlu


 


Yeni Medya Çalışmalarında Mekânı Yeniden Düşünmek:
Konumsal Medya ve Hibrit Mekân 


 


 


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kaban Kadıoğlu


 


Uluslararası
İletişim Düzeninde İnternet Tabanlı Küresel İletişim Şirketlerinin Rekabet Ortamları,
Büyüme Stratejileri ve Toplumsal Dışsallıkları: Microsoft, Apple, Google ve
Facebook 


 


 


Öğr. Gör. Nurhayat Varol


Prof. Dr.
Asaf Varol


 


İstismar Olaylarının İletişim Etiği Açısından Analizi 


 


Arş. Gör. Sumru Yıldırım


Prof. Dr. Halim Esen


Dr. Öğr.
Üyesi Dilan Tüysüz


 


Yeni Nesil İzleme Alışkanlıkları: Aydın Adnan
Menderes İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital İzleme Eğilimi Üzerine Bir
Araştırma 


Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Taylan


 


Medyada Dönüşüm: Büyük Medya Yurttaş Gazeteciliği
Uygulamaları 


Arş. Gör. Betül Aydoğan


 


Fotoğrafik
Sosyal Medyalarda Konum Bildirmek: Öğrenci Değişim Programı Deneyimleri 


Öğr. Gör. Fatih Özkoyuncu


Doç. Dr. Nilnur Tandaçgüneş Kahraman


 


Türkiye’nin
En Büyük 50 Şirketinin Diyalojik İletişim Aracı Olarak Twitter Kullanımının
İncelenmesi


  


Arş. Gör.
Özgü Hazal Ertaş


 


Herkes İçin
Şeffaflık: Yeni Medyada Yeni Gözetle(N)Me Ağları 


Dr. Öğr.
Üyesi Gülsüm Gülnaz Gültekin


 


Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımını
Yaygınlaştırmaya Yönelik BTK Eğitim Gönüllülüğü Projesi 


Oshan Uluşan


Dr. Öğr.
Üyesi İbrahim Özejder


 


Sosyal Medyanın Yurttaş Gazeteciliği Açısından
Yarattığı Olanaklar ve KKTC’de “Yuh Dediklerim” Örneği


  


Dr.
Öğr. Üyesi Ufuk Eriş


 


Dijital Olarak Orada Olmak 


Dr. Öğr. Üyesi  Murat Koçyiğit


Dr. Öğr. Üyesi Murat Çakırkaya


 


Dijital İletişim Bağlamında E-WOM Arama
Motivasyonları ile Online Kurumsal İmaj Algısı Arasındaki İlişkiyi Tespit
Etmeye Yönelik Bir Araştırma


  


Arş.
Gör. Selver Dikkol


Arş. Gör. Onur Aytaç


 


Aralıktan Sızan Gündelik Ekran: "Cebimdeki
Yabancı" ve "Rüzgarda Salınan Nilüfer" Filmlerinin
Düşündürdükleri 


Dr. Öğr.
Üyesi Özlem Kalan


 


Dijital Okuryazarlık
Boyutunda Çocukların Televizyon ve Youtube İzleme Alışkanlıklarının
Karşılaştırmalı Bir İncelemesi 


13:55-14:00


 


 


  


 


ARA/COFFEE BREAK


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  A SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)


 B SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)C SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)D SALONU


(Merkezi
Derslik Binası
,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 2 )E SALONU


(Merkezi
Derslik Binası,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 4) Oturum
Başkanı/Session Chair:


Doç. Dr.
Emre KöksalanOturum
Başkanı/Session Chair:


Dr. Recep
Yaşar 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr. Gürhan
Topçu


 Oturum
Başkanı/Session Chair:


Doç. Dr.
Melike Aktaş 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Dr. Öğr.
Üyesi Anıl Dal Canbazoğlu


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


VIII. Oturum


8th Session


 


 


14.00:15:30


  


 


 


Prof. Dr. Nurettin Güz


Dr. Öğr.
Üyesi Ceren Yeğen


 


Bir Dijital Gazetecilik Biçimi: Robot Gazetecilik 


 


 


Doç. Dr. Yusuf Yurdigül


Ahmet Kürşad Arslan


 


Genç
İşsizlerin İş Arama Sürecinde Dijital Medya Kullanımı 


 


Prof. Dr. Seçkin
Özmen


Doç. Dr. Gizem
Parlayandemir


 


Sinemada Toplumsal Cinsiyet
Temsilleri ve Dijitalleşme 


 


 


Dr. Yeşim
Esgin


Doç. Dr.
Ali Büyükaslan


 


İkna Teknolojilerinin
İnternet Sitelerinde Sektörel Bazlı Karışılaştırmalı Analizi


 


  


 


Öğr. Gör.
Ayşe Sarıtaş


 


Markalarla İlgili İçerik Üretme AlışkanlıklarıDoç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner


Arş. Gör. Fatih
Şahan


 


Katılımcı Gazetecilik: Mersin İnternet Haber
Sitelerinde Kullanıcı Katılımı Üzerine Bir AraştırmaDr. Öğr. Üyesi
Göksel Aymaz


 


Marksist İktisat Teorisi Bağlamında Bir Üretim Aracı
Olarak Kitle İletişim Araçları ve Dijital EmekÖğr. Gör.
Dr. Adalet Görgülü Aydoğdu


Arş. Gör.
Rümeysa Öztürk


 


Kadına Yönelik Taciz ve Şiddette Eylemlerin Medya
Aracılığıyla Yeniden Üretimi: “Sen de Anlat” KampanyasıOnur Ülkü


Dr. Öğr.
Üyesi Naile Berberoğlu


 


Sosyal Medyada Kültürel Temsil: Kuzey Kıbrıs’a
Gelen Pakistan’lı Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Üzerinden Kültürel
Etkileşimi


 Doç. Dr. Nahit Erdem Köker


Öğr. Gör. Cevat Sercan Özer


 


Şehir
Markalaşması ve Sosyal Medya: En İyi Şehir Markalarının Twitter (#)
Hashtag’leri Üzerine Bir AnalizAyşe Gül de
Faveri


 


Dijital
Gazetecilik


Melez Medya
Ortamında Gazeteciliğin Geleceği: Akışkan Gazetecilik


 Arş. Gör.
Begüm Közer


 


Sosyal Medya ve Kolektif Eylem: Twitter’da Şeker
Fabrikalarının Özelleştirilmesine Karşı Protestoları ÇerçevelemekDr. Züleyha
Özbaş-Anbarlı


 


Dijital Televizyon Platformlarında Hegemonik ErkeklikDr. Öğr.
Üyesi Zuhal Gök Demir


Dr. Öğr.
Üyesi Mehmet Özer Demir


 


Mezunların
Kariyer Yönetimi İçin Endüstri 4.0 Tarafından İstenen İletişim Becerileri:
Türkiye, Polonya, Romanya, Macaristan ve İspanya'da Bir Araştırma


 İpek Altun


Doç. Dr. Emel Özdora Akşak


 


Sponsorlu İçerik Marka İmajını Kurtarabilir mi?:
Türkiye’deki Teknoloji ve Telekomünikasyon Endüstrisinden Bir VakaDr. Öğr. Üyesi Serkan Biçer


Tülay Ertan


 


Cep Telefonundan Canlı Yayına Teknoloji Kıskacında
Değişen ve Dönüşen Habercilik: Medyascope TV ÖrneğiBermal Bekalp


Cem Anılan


Rojda Dilan
Özcan


 


Dijital
Aktivizimin Kamuoyu Oluşturması Bağlamında Twitter PlatformuPelin
Özüölmez


 


Televizyon Çocuk Programlarında Toplumsal Cinsiyet
Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Değerlendirme: Çocuktan Al HaberiŞeyda Kara


 


Yeni Medya ve Çevrimiçi Sağlık Bilgisi Arayışı:
İnternet Sağlık Blogları Üzerine Bir İnceleme


 Dr. Öğr.
Üyesi Sarp Bağcan


 


Glokal
İletişim Stratejisinin Reklamlara Yansıması: Coca Cola ve ReklamlarıNil Yüce


 


Türkiye’de Yeni Medyada
Gazetecilik Modelleri: Ünsal Ünlü ÖrneğiArş. Gör.
Nursen Aydın


 


İşçi Sınıfı Mücadelesi ve Alternatif Medya:  Dayanışma TV Örneğinin ÇözümlenmesiArş. Gör. Halil Çakır


 


#Femspreading vs. #Manspreading: Dijital Çağda
Siyasal İletişim Üzerine Bir Vaka ÇalışmasıBerken
Arslanargın


Serhat
Madsar


Doç. Dr.
Deniz Sezgin


 


Dijital İletişim
Çağında Değişen Beslenme DavranışlarıArş. Gör. Dr. Emrah Gülmez


 


Netflix’in Türkiye’ye Özgü


Reklamlarının Küresel
Markaların


Yerel Reklam Stratejileri


Bağlamında
Değerlendirilmesi15:30-15:45ARA/COFFEE
BREAK A SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)


 B SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)C SALONU


(Uğur Oral
Kültür Merkezi)D SALONU


(Merkezi
Derslik Binası
,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 2 )E SALONU


(Merkezi
Derslik Binası,


Merkezi
Derslik Kat 1, Derslik 4)  


Oturum
Başkanı/Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Taylan


 Oturum
Başkanı/Session Chair:


Doç. Dr.
Artun AvcıOturum
Başkanı/Session Chair:


Doç. Dr.
Gürsoy Değirmencioğlu 


Oturum
Başkanı/Session Chair:


Dr. Öğr.
Üyesi Berna Arslan


 Oturum
Başkanı/Session Chair:


Prof. Dr.
Aslıhan Doğan Topçu 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


IX. Oturum


9th Session


 


 


15:45-17:00 


Dr. Öğr. Üyesi Fırat Tufan


Jan Olendzki


 


İstanbul’daki Mültecilerin Entegrasyon Sürecinde
Sosyal Medyanın Varlığı 


 Doç.
Dr. Okan Ormanlı


 


Dijital
Çağın Kara Aynası: Black Mirror


  


 Dr. Öğr. Üyesi Sevda Ünal


 


Yeni Medya Çağında Haber Okuryazarlığı


  


Dr. Öğr.
Üyesi Kenan Demirci


 


Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Halkla İlişkiler
Faaliyetleri ve Sosyal Medya: Tohum Otizm Vakfı Örneği 


 Dr. Öğr. Üyesi Feridun Nizam


Nesrin Ö.
Salğar


 


Digital Çağda Yeni Medyayla Değişen Güzellik
Anlayışı: Sosyal Ağlarda Dayatılan Yeni Güzellik Trendleri 


Arş. Gör.
Dr. Gülşah Başlar


Doç. Dr.
Selin Tüzün Ateşalp


 


Türkiye’de Hayran
Altyazısı (Fansub) Gruplarının İçerik Üretme Pratikleri: Puzzle Fansub Örneği 


Dr. Öğr.
Üyesi Ürün Yıldıran Önk


 


#Dizi: Yerli Dizilerde Kullanılan ‘Hashtag’ler
Üzerine Bir İnceleme 


Dr.Öğr.
Üyesi İlknur Aydoğdu Karaaslan


 


Gazetecilik Eğitiminin Dijitalleşmesi: Gelişmiş ve
Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Analiz 


Dr. Öğr.
Üyesi Gülsüm Gülnaz Gültekin,


Ömer
Karapınar


Aşkın Fatma
Bozdoğan Erencan Oral


 


Sağlık Profesyonellerinin Kişisel İtibar Yönetimi için
Yeni Medya Kullanımı: Bir Devlet Üniversitesi ve Bir Vakıf Üniversitesi
Örneği 


Doç. Dr. Özlem Alikılıç


Şule Baş


 


Dijital
Feminizm: Hashtag’in Cinsiyeti 


Öğr.
Gör. Bengü Sever Sezer


 


Yeni Medyada Değişen Dil 


Arş. Gör. Dr. Evrim Yörük


Arş. Gör. Kemal Güleç


 


Türkiye’de Dijital Televizyon Platformlarında
Üretilen Orijinal Yerli Yapım Diziler Üzerine Bir İnceleme 


Dr. Öğr.
Üyesi Recep Ünal


 


İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Habercilik
Deneyimi Üzerine Bir İnceleme: "Daha Kolay, Daha Doğal” 


Öğr. Gör.
Fatih Özkoyuncu


Arş. Gör.
Dr. Derya Gül Ünlü


 


Geleneksel Medyaya Karşı Sosyal Medya: Türkiye’nin En
Yüksek İtibarlı 5 Markasının Geleneksel Medya Haberleri ve Sosyal Medya Paylaşımlarının
Mesaj Tutarlılığı ve Stratejisi Açısından Karşılaştırılması 


Elif İrem
Koç


 


Teknofeminizm ve Teknolojide Cinsiyetçilik 


Öğr. Gör.
Dr. Ayşe Eda Gündoğdu


 


Sosyal Medya Dilinde Söylem Belirleyicileri:
Türkçe, Korece ve Arapça Üzerine Gözlemler 


Dr. Öğr.
Üyesi Süleyman İlaslan


 


Dijitalleşme ve Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının
Sosyal-Kültürel Konumu 


Hanife Nur
Köroğlu


Nazan Kılcı


Dr. Öğr.
Üyesi Sinan Kaya


 


Mobil Gazetecilik Uygulamalarının İletişim Fakültesi
Öğrencilerinin Haber Tüketim Pratiklerine Etkisi 


Arş. Gör. Semra Akıncı


Dr. Öğr. Üyesi Özlem Duğan


 


Kriz Mesaj Stratejilerinin Facebook’ta Kulanımının
Tüketici Etkileşimlerini Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma 


Arş. Gör.
İdil Engindeniz


 


Sosyal Medyada Feminist Kamusal Alanın Mümkünlüğü:
Facebook Kapalı Grubu "Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Politika"
İncelemesi17.00
Kapanış ve Değerlendirme/Closing and Assessment (Prof. Dr. Uğur Oral Kültür
Merkezi A salonu)


 Bildiri sunumları için ayrılan süre 15 dakikadır./ The duration of presentations will be 15 minutes.


Sunumlar için yalnızca oturumların gerçekleşeceği salonlarda bulunan bilgisayarlar kullanılacaktır.  Sunum dosyalarının oturumdan önce harici bellekler ile bu bilgisayarlara yüklenmesi beklenmektedir. /For presentations, only computers in the halls where the sessions will take place will be used. Presentation files are expected to be loaded on these computers with external memory before the session.