ABOUT ILAD
 

CİDA Sempozyum bildirileri E-kitap olarak yayınlandı
Sempozyum e-kitabı için tıklayın

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Fakülteleri Dekanlar
Konseyi (İLDEK) ve İletişim Araştırmaları Derneği’nin (İLAD)
işbirliği ile 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde
düzenlediğimiz Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu,
yeni bakış açıları ve yöntemlerle dijitalleşmenin iletişimin hemen
her alanında yarattığı dönüşümlerin düşünülüp tartışıldığı bir
platform oluşturdu. 
Bu Semporyumda sunulan bildirilere aşağıdaki linki tıklayarak sempozyum ekitabından ulaşabilirsiniz. E-kitabı PDF formatında indirebilirsiniz

      
http://cida.mersin.edu.tr/assets/kitaptammetinson.pdf