ABOUT ILAD
 

İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü için başvurularınızı bekliyoruz

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak bu yıl iletişim alanında 2 ayrı kategoride ödül veriyoruz.

1-    İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü 2018

2-    İLAD Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü 2018

2019 yılında verilecek ödüller, 2018 yılının başarılı iletişimcilerine, ödül yönetmeliğimizde yer alan ilke ve kriterlere göre verilecektir. 2018 yılındaki başarılı çalışmalara ilişkin aday önerilerinizi 15 Mart 2019 gününe kadar derneğimize yazılı olarak iletmenizi bekliyoruz.

İLAD Yılın İletişim  Araştırması Ödülü’nün amacı:

İletişim alanında yapılmış özgün ve ampirik çalışmaları desteklemektir. İletişim Araştırmaları Derneğimizin kuruluş amaçları arasında, “iletişim alanındaki araştırmaları özendirmek ve desteklemek” bulunmaktadır. Günümüzde, iletişim dünyasında devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Geleneksel medya araçları ile yapılan tek yönlü iletişimden, sosyal medya ile geçilen çok yönlü iletişim çağında yaşanan gelişmeleri irdeleyen çalışmaların özellikle desteklenmesine gereksinim duyulmaktadır.

 

İLAD Yılın İletişim Araştırma ödülü kriterleri;

·       Araştırma,  iletişim alanında yapılmış olmalıdır

·       Araştırmanın 2018 yılı içinde yayınlanmış olması gerekir

·       Çeviri veya derleme çalışmalar ile makaleler kabul edilmez

·       Bir araştırmaya dayanan ve kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, yayınlanmamış olsa da, yarışmaya katılabilir

·       Eserler Türkçe olmalıdır

Ödül alacakların belirlenmesi

Kriterlere uygun adaylar, İLAD üyelerince İLAD Yönetim Kurulu’na önerilir. İLAD Yönetim Kurulu, Onur kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de aday önerebilir.

·       Yılın İletişim Araştırması Ödülü için araştırmacılar kişisel olarak başvuru yapabilecekleri gibi İletişim Fakülteleri yönetimlerince veya fakültelerin iletişim programlarınca da başvuru yapılabilir.

Yılın İletişim Araştırması Ödülü için Yönetim Kurulunda kriterlere uygunluk açısından yapılan ön değerlendirmeden sonra eserleri seçici kurul üyelerine bir raporla iletilir. 2018 yılı çalışmaları ile ödül alacak iletişim araştırmasını belirleyecek seçici kurul üyelerimiz:

Prof.Dr. Özden Cankaya, Prof. Dr.Abdülrezak Altun, Prof. Dr. Ümit Atabek

·        Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü’nü belirlemek için İLAD Yönetim Kurulu,  seçiciler kurulu olarak görev yapar ve İLAD üyelerince önerilen adaylar içinden ödüle layık gördüklerini 2/3 çoğunlukla belirler. Bu belirlemede İLAD Onursal Başkanı ve Onur Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin görüşleri alınır.

Ödüllerimiz, İLAD’ın düzenlediği iletişim sorunlarını ele alan bir panel öncesi açıklanıyor ve törenle sahiplerine veriliyor. Panel, her yıl bir üniversite ya da bir sivil toplum örgütü ile birlikte düzenleniyor.

Ödüllerin Niteliği

İLAD ödülleri, maddi değil manevi bir anlam taşımaktadır. Ödülün manevi niteliğini, Sıtkı Ölçar ustanın Anka Kuşu formunda özel bir seramik eseri temsil etmektedir. Üyelerimizin ödüller için aday önerilerini,  15 Mart 2019 gününe kadar Yönetim Kurulu’na,  e-posta yoluyla iletmesini bekliyoruz. Saygılarımızla.

Prof.Dr. Aysel Aziz

             İLAD Başkanı

 

                              

Not

2-    Araştırma ödülü için eserlerin 4 nüsha olarak İLAD Merkezine posta ile gönderilmesi gerekiyor. Bu eserler seçici kurul üyelerine değerlendirme için gönderilecektir bir nüsha da Dernek arşivine konulacaktır.

E posta adresimiz: ilad@ilad.org.tr

 ADRES:  İLAD İletişim Araştırmaları Derneği

İstiklal Caddesi No:22  Kat:2

Beyoğlu  İstanbul

www.ilad.org.tr