ABOUT ILAD
 

İLAD 2018 çalışma raporu

2018 yılı İLAD İletişim Araştırmaları Derneği için başarılı ve verimli bir yıl olarak yaşandı. İLAD bir yandan da iletişim eğitiminin kalite ve standartlarının yükseltilmesi için bir akreditasyon kuruluşuna dönüştü ve iletişim fakültelerinde akreditasyon çalışmalarına başladı. Öte yandan İLAD çeyrek yüzyıllık geçmişine yakışır şekilde uluslararası bilimsel toplantılar ve çalışmalara imza attı.

1-    AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

İLAD, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 31 Ocak 2018 tarihinde yaptığı ilk toplantıda iletişim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için yetkili dernek olarak kabul edildi. Bu amaçla İLAD’ın kurduğu,  İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon kuruluşu İLEDAK iletişim fakültelerinin lisans programlarından gelen değerlendirme başvurularını kabul etmeye başladı. İLEDAK web sitesinde akreditasyon ile ilgili tüm çalışmalar ve sürece ileşkin bilgiler yer almaktadır.

http://iledak.ilad.org.tr/ilad--iletisim-programlarinin-akreditasyon-kurulusu-olarak-yetkilendirildi

http://iledak.ilad.org.tr/akreditasyon/degerlendirme-sureci

 İLAD İletişim Araştırmaları Derneğinin bir dış değerlendirme kuruluşu olarak iletişim alanındaki yükseköğretim kurumlarında program üzerinden akreditasyon yapmasına onay veren Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ni YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz’e törenle verdi. 


Çalıştaylar

2018 yılında İLEDAK değerlendirme çalışmalarında yer almak isteyen Öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı Değerlendirici Eğitimi Çalıştaylarını sürdürdük.  4. Eğitim Çalıştayı 17 Mart’ta KKTC’de,  5. Eğitim Çalıştayı İstanbul Üniversitesi’nde ve 6. Eğitim Çalıştayı da İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yapıldı.

http://iledak.ilad.org.tr/calistaylar/degerlendirici-egitimi-calistaylari

2018 yılı içinde İLAD üç tane de Kurum Eğitimi çalıştayı gerçekleştirdi. İstanbul Adana ve KKTC’de yapılan üç çalıştayın en önemlisi Adana’da tüm  İletişim Fakültesi dekanlarına yönelik olarak yapıldı.

http://iledak.ilad.org.tr/calistaylar/kurum-egitimi-calistaylari

 

 

2-    ULUSLARARASI TOPLANTILAR

İLAD İletişim Araştırmaları Derneğimiz, 2018 yılında iki ayrı üniversitenin iletişim fakülteleri ile işbirliği içinde iki önemli Uluslararası Sempozyum gerçekleştirdi.

UKÜ ile 15-16 Mart 2018  KKTC’de

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenen “Değişen Dünyada İletişimin Rolü” Uluslararası Sempozyumu KKTC’de yapıldı.

http://www.ilad.org.tr/m-haberler.asp?Haber=58

 

Mersin İF ve İLDEK ile 18-19 Ekim 2018 de Mersin’de

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, İLDEK ve İLAD birlikteliği ile  18-19 Ekim 2018’de Mersin’de “Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” gerçekleştirildi.

http://www.ilad.org.tr/m-haberler.asp?Haber=62

 

3-   E-Kitap ve yayıncılık

2018 yılında İLAD Yayıncı Sertifikası alarak İSBN numarası ile Mersin’de yapılan CİDA Uluslararası Sempozyumuna sunulan bildirileri E-Kitap olarak yayınladı. Bu e-kitaba indirilebilir PDF formatında İLAD web sitesinden ulaşılmaktadır.

http://www.ilad.org.tr/m-haberler.asp?Haber=63

 

4-   İLAD ödülleri

İLAD  ödülleri 2018 yılında  iki dalda verildi. “Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü”  Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’ye,

“ İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü” ise Doç. Dr. İ. Arda Odabaşı’na verildi

http://www.ilad.org.tr/m-haberler.asp?Haber=60

 

5-   Paneller, toplantılar,  projeler

 

Hıfzı Topuz ile sözlü tarih

Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, İLAD işbirliği ile Kurucu ve Onursal Başkanımız Hıfzı Topuz ile İletişim eğitiminin gelişimi ile ilgili bir sözlü tarih çalışması başlatıldı. 10-16 Kasım 2018 günlerinde Hıfzı Topuz Kıbrıs’ta 6 oturumda röportajlarla bu çalışmada yer aldı. “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” isimli projenin,  iletişimin duayen hocaları ile sözlü tarih çalışması şeklinde sürdürülmesi planlanıyor.

İletişim eğitimi paneli

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği “Dünden Bugüne İletişim Eğitimi” paneline katılan Hıfzı Topuz, Türkiye’de ve dünyada başlangıcından günümüze iletişim eğitiminin gelişimini anlattı.

 

https://neu.edu.tr/iletisim-duayenlerinden-hifzi-topuz-yakin-dogu-universitesinde-iletisim-egitim-paneli-verdi/

Teknoloji Çağında Medya ve Etik paneli

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği ile Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin birlikte düzenlediği “Gerçeğin Yeni Öyküleştirmeleri: Teknoloji Çağında Medya ve Etik” konulu panelde yayın organlarının okur/izleyici gözünde itibarsızlaşmasının nedenleri irdelendi..

 http://www.ilad.org.tr/m-haberler.asp?Haber=59

Sevgili üyelerimiz İLAD çalışmalarına katılım ve desteğinizin sürmesi ve 2019 yılının yine başarılı verimli geçmesi dileği ile saygılar sunarız

İLAD Yönetim Kurulu adına Başkan

       Prof.Dr. Aysel Aziz