ABOUT ILAD
 

HIFZI TOPUZ İLE


HIFZI TOPUZ İLE "İLETİŞİM’ ÜZERİNE" BELGESELİ HAKKINDA


Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İLAD İletişim Araştırmaları Derneği ortak projesi olarak hazırlanan “Hıfzı Topuz ile ‘İletişim’ Üzerine” belgeseli Youtube üzerinden yayında.

YDÜ İletişim Fakültesi tarafından İLAD’ın işbirliği ile hazırlanan belgeselde, Hıfzı Topuz Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’da uzun yıllar özgür iletişimin küresel çapta yerleşmesi ve iletişim eğitimi için yaptığı çalışmaları, deneyim ve görüşlerini anlattı.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay’ın proje yönetmenliğinde hayata geçirilen çalışma kapsamında, İletişim Fakültesi’nin beş öğretim elemanı, Topuz
ile altı ayrı temada video röportajlar gerçekleştirdi.

YDÜ kampüsünde yapılan röportajlarda, Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay “MacBride Komisyonu’nun Öyküsü”  ve “Kitle İletişim Politikaları”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder “İletişim Özgürlüğü”, Yrd. Doç. Dr. Naile Berberoğlu “Kitle İletişimi ve Toplum”, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze “Dünden Bugüne İletişim Eğitimi” ve İletişim Uzmanı Ufuk Altunç “Gazetecilik Mesleğinin Dönüşümü” konularında, Hıfzı Topuz’un engin deneyim ve birikimini kayıt altına aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı’nın açılış dersi, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Genel Sekreteri Füsun Özbilgen’in katılımıyla 5 Ekim Pazartesi günü çevrimiçi olarak yapıldı.

Açılış dersinde iletişim duayeni Hıfzı Topuz ile yapılan söyleşilerden oluşan “Hıfzı Topuz ile ‘İletişim’ Üzerine” belgeselinin ilk gösterimi de gerçekleştirildi.


HIFZI TOPUZ İLE İLETİŞİM ÜZERİNE  BELGESELİ


BÖLÜM 1

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından İrlandalı diplomat Sean MacBride’ın başkanlığında kurulan bir komisyon, 1980 yılında hazırladıkları “Birçok Ses, Tek Bir Dünya” başlıklı raporla dünyada büyük yankı uyandırır. Rapor, uluslararası iletişim düzenindeki eşitsizlikleri ve dengesizlikleri eleştirmekte ve dünyada yeni bir enformasyon ve iletişim düzeni kurulması gerektiğini savunmaktadır. Hıfzı Topuz dünya iletişim tarihinde önemli bir yere sahip olan bu raporu hazırlayan komisyonu bir araya getiren ekibin içerisindedir. Hıfzı Topuz, Ayça Demet Atay’a komisyonda yaşananların perde arkasını anlattı.BÖLÜM 2

Hıfzı Topuz yazılarında ve konuşmalarında basın özgürlüğüne büyük önem vermektedir. Basın ya da bugünkü yaygın ifadeyle iletişim özgürlüğünü önemli kılan nedir? Demokratik yaşam açısından vazgeçilmez midir? Dünyadaki hızlı değişim, iletişim özgürlüğü açısından ne gibi olanak ve riskler yaratmaktadır? İletişim özgürlüğünden bahsedebilmenin kriterleri nelerdir? “Hıfzı Topuz İle ‘İletişim’ Üzerine” röportaj serisinin bu bölümünde Hıfzı Topuz, İbrahim Özejder’in sorularını yanıtladı.BÖLÜM 3

“Hıfzı Topuz İle ‘İletişim’ Üzerine” röportaj serisinin bu bölümünde Hıfzı Topuz, kitle iletişiminde kamusal yayıncılık ve ticari kazanç odaklı yayıncılık arasındaki farklara ve demokrasinin gereği olan halkın sesinin duyurulmasına olanak tanıması bağlamında yerel medyanın önemine değiniyor. UNESCO çerçevesinde Mali’de düzenledikleri gazetecilik eğitim seminerleri sonucunda yayın hayatına başlayan ve haber anlamına gelen “Kibaro” gazetesi örneğini veren Topuz, büyük sermayenin tekelinde olmayan yerel medyanın halk için önemine vurgu yapıyor. Hıfzı Topuz, Naile Berberoğlu’nun sorularını yanıtladı.BÖLÜM 4

“Hıfzı Topuz İle ‘İletişim’ Üzerine” röportaj serisinin bu bölümünde Hıfzı Topuz, her ülkenin kendi iletişim politikalarını oluşturması ve uygulaması gerektiğini savunuyor. Türkiye’de siyasi partilerin programlarında kitle iletişim politikaları yer alıyor mu? Daha adil ve daha demokratik bir iletişim düzeni için gerekli olan bu politikaları kimler nasıl oluşturmalı ve nasıl uygulamalı? Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde ciddi engellerin bulunduğu
Türkiye’de kitle iletişim politikalarının oluşturulması alanında umut ışığını nerede aramalıyız? Hıfzı Topuz, Ayça Demet Atay’ın sorularını yanıtladı.BÖLÜM 5

Sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda yaşanan değişim, kaçınılmaz olarak iletişim teknolojilerini de etkilemiştir. Bununla birlikte gazetecilerin habercilik anlayışı ve uygulamaları da değişmektedir. Gazetecilik mesleğinin tarih içindeki dönüşümünün yaşayan tanığı olarak Hıfzı Topuz, gazetecilik mesleğini yerine getirenlerin taşıması gereken asgari kriterleri ve mesleki örgütlenmelerin önemini kendi deneyimleriyle anlatıyor. “Hıfzı Topuz İle ‘İletişim’ Üzerine” röportaj serisinin bu bölümünde Hıfzı Topuz, Ufuk Altunç’un sorularını yanıtladı.BÖLÜM 6

“Hıfzı Topuz İle ‘İletişim’ Üzerine” röportaj serisinin bu bölümünde, gazetecilik alanında Türkiye’de doktora yapmış olan ilk isim olan Hıfzı Topuz, Türkiye ve dünyada iletişim eğitiminin gelişimini anlattı. 1962 yılında Türkiye’deki ilk iletişim okulu olan Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun (bugünkü adıyla Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi) kuruluşuna öncülük etmiş olan Hıfzı Topuz, Nuran Öze’nin sorularını yanıtladı.

Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2020-2012 Akedemik Yılı Açılış Dersi linki:

https://www.facebook.com/YDUTV/videos/809641133126758