ABOUT ILAD
 

Sevgili Türkiyeli Araştırmacılar


Sevgili  Türkiyeli Araştırmacılar


Claudia Alvares  

ECREA Başkanı
Çeşitli tiplerdeki kalıp yargıların yeniden canlanmasında
payı olan çok derin bir ekonomik krizin ardından Avrupa’nın, kendini yeniden
tanımlamaya çalıştığı bir zamanda, araştırma alanımızdaki Avrupalı bilim
insanları arasındaki iletişimin geliştirilmesinde medyanın rolü üzerine
düşünmek özellikle önemlidir.‘Ortaklaşma’yı ifade eden Latince köküyle İletişim, parçası
olmak isteyeceğimiz Avrupa’yı yeniden tanımlamakta çok verimli olabilecek
projelere, kuramlara ve araştırma yöntemlerine öncelik vererek; çeşitli
düzeylerdeki yurttaşlarla daha etkin biçimde ilgilenmeye çalışarak, Avrupa
kurumlarının, aslında hiç kimsenin açıkça tanımlayamadığı bir Avrupalı ideali
uğruna, kendine has özellikleri ortadan kaldırma girişiminde bürokratik
ayrıntılar üzerindeki vurgularıyla çoğaltır göründükleri demokratik eksiklerle
mücadele etmek için farklılıkları aşmamıza ve Avrupalı medya araştırmacılarını
birbirine bağlayan ortaklıklara katılmamıza olanak sağlar.“Batı ve geriye kalanlar” arasında bir buluşma noktası
görevini yerine getiren, laik eğilimler kadar daha dini olanları da
bağdaştıran, kültürel açıdan heterojen bir ulus olarak Türkiye, Avrupa’nın eski
koloniyel dönem metropollerinin melezliğini yansıtmaktadır. Her ikisi de,
kamusal alanın tartışmalı tanımlarında etkileri bulunan benzer gerilimler ve
olanaklarla karşı karşıyadır. Henüz Avrupa Birliği içinde yer almasa da
Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak Türkiye, Avrupalı kimliği algısının,
adalet, demokrasi ve yurttaşlık çerçevesinde eleştirel biçimde yeniden düşünülmesine
olanak sağlamaktadır.Avrupa’dan ve tüm dünyadan akademisyenleri biraraya getiren
entellektüel bir topluluk olan Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitim
Derneği’ne (kısa adıyla ECREA, erişim adresi www.ecrea.eu), Türkiyeli
akademisyenlerin etkin katılımları, bu özel konjonktürde açıktır ki
güçlendirilmiş iletişim için yeni stratejilerin tasarlanmasında özel bir öneme
sahiptir.  Güzel bir rastlantıyla,
‘Güçlendirmek İçin İletişim: Yurttaşlar, Pazarlar, Yenilikler’, başlığı, 12-15
Kasım 2014 tarihleri arasında, Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilen
Avrupa İletişim Konferansı’nın (European Communication Conference-ECC) ana
temasıydı. Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi http://ecrea2014.ulusofona.pt/
adresinden edinilebilir.En içten duygularımla umut etmekteyim ki, önümüzdeki
yıllarda, ECREA, 2012 yılında İstanbul’da toplanan Avrupa İletişim
Konferansı’nda Türkiyeli bilim insanları ile inşa ettiği ilişkiyi, tek tip bir
bakışı sorgulayan ‘Avrupalılık” kavramını genişletecek biçimde, besleyebilecek
ve sağlamlaştırabilecektir.Toplantı teması, ‘Aracılı Sürek(li/siz)likler: Geçmiş, Bugün
ve Geleceğin Tartışmaya Açılması’ konusuna ayrılan 2016 Avrupa İletişim
Konferansı (ECC2016), Avrupa’daki iletişimi, merkezi bir bakış açısından
gittikçe uzaklaşarak yeniden şekillendirmeyi amaçlayan bilim insanlarına, daha
geniş biçimde katılımları ve daha fazla seslerini duyurmaları bakımından birçok
farklı olanak sunacaktı15 .Çeviri: 

Tuğba Asrak Hasdemir, Tülay Atay-Avşar. Çevirinin gözden geçirilmesi aşamasında, değerli katkısı için Prof. Dr. Ruhdan Uzun’a teşekkür borçluyuz.

 Ilgilenenler için orijinal metin aşağıda yer almaktadır.Claudia Alvares ECREA PresidentDear Turkish
Scholars,At a time when Europe is attempting to redefine itself
subsequently to a profound economic crisis that has contributed to the reviving
of stereotypes of various kinds, it is particularly important to reflect on the
role of the media in promoting communication amongst European scholars in our
field of research.Communication, with its Latin root signifying ‘putting in
common’, allows us to surpass differences and engage with the commonalities
that transversally connect European media scholars, prioritising the projects,
the theories and the research methodologies that may be most fruitful in
redefining the Europe we want to be part of, seeking to more actively engage
citizens on various levels so as to combat the democratic deficits that
European institutions, with their emphasis on bureaucratic details, appear to
propagate in the attempt to level out idiosyncrasies in the name of a European
ideal that no one really can clearly define. Turkey, as a
culturally heterogeneous nation that accommodates both secularist as well as
more religious tendencies, serving as a meeting point between ‘the West and the
rest’ reflects the hybridity of European ex-colonial metropoles. Both confront
similar tensions and potentialities, which have their bearing on contested
definitions of the public sphere. Turkey, as an integral part of Europe which
yet does not belong to the EU, allows for a critical rethinking of perceptions
of European identity in terms of justice, democracy and citizenship.The active participation of Turkish scholars in the European
Communication Research and Education Association (ECREA, www.ecrea.eu) - the
learned society for communication scholars from Europe and beyond -, thus
reveals itself, in this particular conjuncture, to be particularly crucial in
devising new strategies for communicating for empowerment. ‘Communication for
Empowerment: Citizens, Markets, Innovations’ was, incidentally, the theme of
the European Communication Conference (ECC, http://ecrea2014.ulusofona.pt/),
held at the Lisbon Convention Centre, Portugal, from 12 to 15 November 2014. It
is my genuine hope that, in the coming years, ECREA will be able to nurture and
consolidate the relationship with Turkish Communication Scholars that was
developed at the ECC2012, held at Istanbul, so as to expand on a notion of
‘Europeanness’ that interrogates any monolithic view.The ECC2016, the theme of which is subordinated to ‘Mediated
(Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures’, will provide
further opportunities for an enlarged – and more vocal – engagement on the part
of scholars who seek to remap European communication from an increasingly
decentred perspective.


(Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiVol/Cilt: 2, No/Sayı: 2, 2015ECREA 2014 LİZBON, PORTEKİZ İZLENİMLERİ


Alvares’e, isteğimiz üzerine konuyla ilgilenip, akademik dayanışmanın bir örneği olarak, yılbaşı, tatil demeden hemen hazırlayıp gönderdiği bu mesajı ve özel ilgisi için çok teşekkür ederiz.

Tülây ATAY-AVŞAR Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya MYO,
Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, Antakya, Hatay e-posta: atayavsar@gmail.com


Tuğba ASRAK HASDEMİR Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara e-posta: tubahasdemir@gmail.com )