ABOUT ILAD
 

İletişim Eğitimi Akreditasyonu

İLETİŞİM EĞİTİMİ AKREDİTASYONU…

İLAD olarak bir buçuk yıldan beri İletişim eğitimi akreditasyonu ile ilgili yoğun çalışmalar içerisine girdik…

Tüm dünyada Sivil Toplum Örgütlerine verilen “eğitim akreditasyonu” görev ve yetkisi, Avrupa ve Amerika ülkelerinde yıllardan beri yapılmakta… Türk yükseköğretiminde de bu çabalar, Türkiye’nin Bologna sürecine katılmasıyla birlikte hızlandı. 2012-13 yıllarında tüm yükseköğrenim kurumlarında YÖK’ün talimatıyla Bologna kararlarında yer alan standartlarda eğitim programları yeniden tanımlandı. Bir anlamda eğitime kalite getirecek iç düzenlemeler yapıldı. Avrupa Kredi Sistemine (AKTS) geçildi. Her dersin öğrenme çıktıları hazırlandı.

Tüm bu çalışmaların yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere de akreditasyon denetimi yapılmaya başlandı. Bu bağlamda Türkiye’de öncü kuruluş, 2002’lerde mühendislik alanlarında akreditasyon yapmaya başlayan ve 2007 yılında resmi kimliğine kavuşan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşu ) oldu… Bu konunun giderek yaygınlaşması, diğer öğrenim alanlarını da kapsaması 2010 yılından sonra hızlandı.  Günümüzde YÖK tarafından yükseköğrenimde akreditasyon tescil belgesi alan ve faaliyette bulunan 8 sivil toplum kuruluşu var.

Yükseköğrenimde İletişim eğitimi akreditasyonu konusu ilgili herhangi bir çalışmanın olmaması üzerine bu konuyla İLAD ilgilendi ve çalışmalara başladı. Çalışmaları tüm iletişim fakültelerinin yakın desteğini aldı, bu işi yapabileceği konusunda cesaretlendirildi. 23. İletişim Dekanlar toplantısında 9 akademisyenden oluşan İLEDAK Hazırlık Komitesi oluşturuldu.

Önce, İLAD tüzüğü, akreditasyon yapmak için, değiştirildi.  İLEDAK Hazırlık Komitesi, iletişim eğitimi ile ilgili olarak 20 farklı bölümde verilen eğitimi gruplandırarak 7 temel alan üzerinden belirlenen öğrenme çıktıları hazırlandı.  15’den fazla yönetmelik, yönerge, rapor örnekleri, esaslar, kılavuz gibi iletişim eğitimi akreditasyonunda gerekli olan belgeler hazırlandı. Paydaşlarla işbirliği toplantıları düzenledi, akreditasyonla ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme konferanslarına katıldık.

Son gelinen aşamada ise Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde ABK (Aday belirleme Komisyonu ) ile üniversite içinden ve iletişim eğitiminin eleman yetiştirdiği sektörlerden seçilen ve akreditasyon konusundan tümüyle sorumlu olan 9 üyelik İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) oluşturuldu.

Bu arada bir diğer önemli çalışma da tüm bu çalışmaların yer aldığı İLEDAK ile ilgili Web sayfamız hazırlandı; iletişim eğitimi akreditasyonuyla ilgili tüm çalışmalar kamuoyuna açıldı. Artık YÖK’e, iletişim eğitimi akreditasyon kuruluşu olarak başvurmak için dosyamız ve diğer çalışmalarımız hazır. 

Bir sivil toplam örgütü olan İLAD’ın,  kısa süre içerisinde, iletişim eğitimi akreditasyon tescil belgesini alarak Türkiye’deki ve ÖSYM kitapçığında yer alan Türk devletlerindeki iletişim eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının iletişim programlarını akredite etmek üzere, çalışmalarına başlayacağına ve bu alandaki bir eksikliği gidereceğine inanıyorum…