ABOUT ILAD
 

İletişim eğitiminde kalite yolculuğumuz

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için 2018 yılında başladığımız akreditasyon çalışmaları sonucu 2021 yılı sonuna kadar iletişim öğretimi veren toplam 86 lisans programın akreditasyonunu gerçekleştirdik. 2022 yılı itibariyle de 15 Genel, 13 Ara değerlendirmeleri yapılan toplam 28 programın akreditasyon süreci devam ediyor. 

Üniversitelerin her yıl artış gösteren akreditasyon başvurularına paralel olarak akreditasyon çalışması yapan değerlendirici sayısını da arttırıyoruz. 2018 yılında akreditasyon değerlendirmelerinde görev alan değerlendirici sayısı 46 iken 2021 yılında bu sayı 87’ye ulaştı. Akreditasyon çalışmalarına katılmak üzere değerlendirici eğitimi verdiğimiz tüm değerlendirici hocalarımızın sayısı ise 200’e ulaştı. Çok kıymetli iletişim hocalarımız ve sektör temsilcilerimiz, iletişim programlarının standartlarının yükseltilmesi için yaptığımız çalışmalarda daima destek ve yardımcı oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz.


CIDA Konferansları

1989 yılında Dr. Hıfzı Topuz’un önderliğinde benim de aralarında bulunduğum bir grup akademisyen ve sektör çalışanları tarafından kurulan İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, tüm iletişimciler arasında işbirliğini geliştirmek, ortak projeler üretmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Her iki yılda bir İletişim Dekanları Konseyi İLDEK ve İLAD işbirliği ile bir iletişim fakültesinin ev sahipliğinde uluslararası  CIDA (Communication in the Digital Age) Dijital Çağda İletişim Konferansları düzenlemekteyiz.

Bu yıl 3. CIDA konferansı, Ankara’da bulunan iletişim fakültelerinin,  bölümlerinin ve programlarının oluşturduğu Akademik Konsorsiyum tarafından 12-15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

 

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi

2015 yılında dernek tüzüğünde yaptığımız değişiklikle derneğimize akreditasyon yapma yetkisi aldık, çalışmalara başladık. Çalışmaları yürütmek üzere 2016 yılında İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunu oluşturduk. Bu tarihten itibaren İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak faaliyetlerimizi büyük ölçüde akreditasyon çalışmalarına kanalize ettik.

2018 yılı Ocak ayında Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK’tan 2 yıl süreli  Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi aldık.

2020’de tescil belgemizin süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bu yıl ise 5 yıl süreli, yani 2027 yılına kadar geçerli olmak üzere İLAD’a iletişim programları için akreditasyon yapma yetkisi tanıyan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi aldık.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak bu süreçte 14 kez değerlendirici eğitimi çalıştayı, 12 kez  de kurum bilgilendirme çalıştayı gerçekleştirdik.  Değerlendirme çalışmalarında yer almak üzere 2 kez de öğrenci değerlendirici eğitimi çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştaylarda çoğu akademisyen olmak üzere sektör çalışanları ve öğrenciler de dahil olmak üzere toplam 250 değerlendirici sertifikalarını aldılar.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, 2020 yılında yaşanılan pandemi nedeniyle İLAD Değerlendirme Ölçütlerine 11. Ölçüt olarak Uzaktan Öğretim Süreci ölçütünü ekledi. Bu süreçte İLAD’ın teknik alt yapısı da güçlendirildi.

Akreditasyon konusunda diğer bir önemli konu da paydaşların sürece katılımıdır. Sürecin başından beri paydaşlarımızın sürecin her aşamasına katılımı için çaba gösteriyoruz.

İLAD ve İLEDAK’ın yurt içi ve yurt dışında tanıtımını geliştirmek,  sosyal medyayı etkin kullanmak,  yurt dışı iletişim örgütleriyle var olan ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmek, yeni işbirlikleri oluşturmak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek akreditasyon sürecine uygulamak hedeflerimiz arasındadır.

YÖKAK’a önlisans ile ilgili akreditasyon başvurusu yapmak üzere hazırlıklarımız devam etmektedir. Gerekçemiz; “ Eğitimde kalite bir bütündür. İletişim alanında 2 yıllık ara eleman yetiştirilmesi konusunda öğretimin kalitesi önemlidir”

Lisansüstü iletişim programlarının akreditasyonunu da planlıyoruz. Gelecekte iletişim programlarını yürütecek kadronun kalitesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle yüksek lisans ve doktora programlarında da akreditasyon çalışmalarının bir an önce başlatılması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İLAD bütün iletişimcilerin bu çalışmalara katkısını beklemektedir.


Prof. Dr. Aysel Aziz

İLAD Başkanı