ABOUT ILAD
 

İLAD akreditasyonu başarıyla devam ediyor…


İLAD
akreditasyonu başarıyla devam ediyor…


İLAD 2018 yılından beri Türkiye ve KKTC’deki iletişim
eğitimi yapan iletişim fakültelerinin bölümlerini / programlarını akredite
ediyor. Akreditasyon çalışmalarına 2 yıl önce başlandı ve ilk yıl 14 programın
akreditasyonunu yapıldı.2019 yılında ise 15 programın akreditasyon başvuruları
daha değerlendiriciler tarafından öncelendi; İLEDAK ve İLAD kurullarında
görüşülerek kararları kesinleşti WEB sitelerimizde kamuoyuna duyuruldu. ÖSYM
kitapçığında İLAD akreditasyon kararları yer aldı, bu yıl da yine yer alacak…Geçen yıl ve bu yıl iletişim fakültelerinin İLAD’a
akreditasyon için gösterdikleri bu yoğun ilginin en önemli nedeni hiç kuşku yok
ki bu olgunun ortaya çıkmasının tüm iletişim fakültelerinin desteğiyle, başlaması
ve iletişim fakültelerinin doğrudan bu çalışmaların içinde yer almalarından
kaynaklanmaktadır. Gerek akreditasyonla ilgili hazırlık çalışmalarında;
hazırlık komisyon üyelerinin tümünün farklı iletişim fakültelerinden katılan
akademisyenlerden oluşması ve gerekse yapılan çalışmaların İLDEK (İletişim
Dekanlar Konseyi)’in yıllık toplantılarında tartışılarak kabul edilmesinin bu
yoğun ilgideki payı büyüktür.  Açıkçası Türkiye’deki
iletişim eğitimi program akreditasyonuyla ilgili bu kutsal görevin sorumluğunu tüm
iletişim fakülteleri birlikte omuzladılar, birlikte taşıdılar… Kuşkusuz burada
İLAD’ın 30 yıllık sağlam geçmişinin ve kurucumuz  Dr. Hıfzı Topuz’un bu güvendemi payı
yadsınamaz!Akreditasyon için başvuran tüm fakültelerimize, İLAD’a
duydukları bu güven için ayrıca teşekkür etmek istiyorum…İLAD, akreditasyon çalışmalarına başladığı süreden beri 9
eğitici çalıştayı ve 6 kurum bilgilendirme çalıştayı yaptı. Eğitici
çalıştaylarında 150’ye yakın çoğunluğu akademisyen, bir kısmı ise sektörden ve
öğrencilerden oluşan katılımcılara sertifika verildi.Eğitici/değerlendirici sertifikası alan değerlendiricileri
sahaya / fakültelere gönderdik. Oldukça yorucu ancak önemli bir işi başarmanın
memnuniyeti ile saha ziyaretleri yapıldı. Değerlendiriciler arasında sıcak
ilişkiler kuruldu; dostluklar gelişti. Ben burada tüm katkıda bulanan ekip
başkanlarına, yardımcılarına ve değerlendiricilerimize teşekkürlerimi bir kez
daha belirtmek istiyorum.2016 yılından beri bağımsız bir kuruluş olarak çalışmaya
başlayan YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu)’ın tüm su süreç içerisinde
özverili ve titiz çalışmaları; akreditasyon kuruluşlarına yapıcı yaklaşımları,
diğer akreditasyon kuruluşları gibi İLAD’a da güç kattı.İLAD’ın bu iki yıllık akreditasyon çalışmalarının olumlu
sonuçları da görülmeye başlandı… İLAD ölçütlerinde yer alan kriterlere uymak
üzere kurumlarda eğitim programı değişiklikleri yapıldı, programların
gerektirdiği donanımlar, öğretim üyelerinin niteliği ve niceliği sorgulanmaya
başlandı. Özellikle bir kısım devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinde
bu konuda üst yönetimlere  istekler
yapıldı ve olumlu sonuçları da oldu.Program akreditasyon işinin durağan değil, dinamik bir
yapıda olduğu açıktır. Bu açıdan İLAD olarak iki yıllık deneyimler sonucu, değerlendirme
ekiplerinden ve diğer sektör paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda
Özdeğerdirme ölçütlerinde yenilikler, değişiklikler yapılarak yeni sürümler
kabul ediliyor.  İLAD da kendini yenileme
ve iyileştirme yolculuğunu sürdürüyor.İLAD’ın üstlendiği bu görevin, iletişim eğitiminde
kaliteyi yükselteceğine inanıyorum…Prof. Dr. Aysel AzizİLAD Başkanı